algemene vergadering Belgische delegatie met vertegenwoordigers van het generaal bestuur en de Nederlandse provincie.