Lettergrootte   A A A

Algerije

De Franse Republiek besloot in 1894, dat jongeren die naar de Franse koloniën zouden vertrekken vóór hun negentiende, geen militaire dienst hoefden te doen. Het kwam het bestuur van de congregatie dan ook goed uit, dat aartsbisschop Dusserre van Algiers hen een huis had aangeboden in Bouzarea op acht kilometer van Algiers. Dat aanbod had een dubbel voordeel. De oversteek naar Algiers was aanzienlijk goedkoper dan de reis naar Canada, en de jonge priesters hoefden niet tot hun dertigste te wachten alvorens naar Frankrijk te mogen terugkeren. Zo waren ze na hun studies onmiddellijk inzetbaar in het moederland. Dus gingen in 1894 alle Franse scholastieken beneden de twintig jaar van Canada naar Algiers. Na een kort verblijf in Bouzarea verhuisde men naar een nieuw gebouw in het nabije El Biar.

Overigens is men daar toch niet aan de dienstplicht ontsnapt, al hoefden de betrokkenen om onduidelijke redenen maar één jaar naar de kazerne, en dat nog in een minder strenge vorm. In het schooljaar 1894-1895 telt de congregatie vijfenvijftig scholastieken, verspreid over drie locaties: eenentwintig in Cyrville, negenentwintig in Bouzarea en vijf in Pontchâteau. Deze laatste gaven daar tevens les aan de apostolische school.