Lettergrootte   A A A

Apostel van Maria

Na de dood van Montfort is een van zijn manuscripten in een kist terecht gekomen en heeft ergens op een bibliotheek gelegen. Pas na 126 jaar is het ontdekt en herkend als het handschrift van Montfort. Het was inderdaad, zoals Montfort zelf voorzien had, "door de tanden verscheurd". Er ontbreken ruim 90 bladzijden, waaronder de titelpagina. Men noemde het: ‘De Verhandeling over de Ware Godsvrucht tot de heilige Maagd’, kortweg: ‘De Ware Godsvrucht’. Maar in de tekst geeft Montfort zelf als titel: ‘Voorbereiding op de komst van het Rijk van Jezus Christus’.

" De komst van het Rijk van Jezus Christus "
Door de doop behoren wij totaal toe aan Jezus Christus om, met hem verbonden, zijn werk voort te zetten. Zo wil God zich scheppend uitleven in mensen en hen doen groeien tot goddelijke personen. De heilige Geest vormt hen tot ledematen van één god-menselijk lichaam, waarvan Jezus Christus het hoofd is. Door deze mensen hervormt God de kerk en vernieuwt hij de wereld. Zo schildert Montfort met vurigheid hoe God mensen uitdaagt tot een sterke creatieve volwassenheid; maar ook verwoordt hij in alle toonaarden hoe eigengereid, terughoudend en kleingelovig mensen zijn.

Door Maria tot Jezus Christus
Maria heeft die openheid voor de heilige Geest en gaf haar ja-woord. Zij ontving Jezus, bracht hem ter wereld, stond naast hem bij het kruis en vormde het middelpunt van de groep leerlingen die biddend samen waren, wachtend op de komst van de heilige Geest. Met Jezus Christus verheerlijkt, blijft zij deze taken vervullen. In een van zijn kantieken dicht Montfort : "Als wij het Ave bidden, opent Maria weer zichzelf voor God de Heer en zegt:  Uw wil geschiede."

Liefdevol toegewijd
Montfort ontmaskert wat er onecht is aan allerlei vormen van Mariadevotie en beschrijft een aantal praktijken die vruchtbaar kunnen zijn. Vooral wijst hij op, wat hij noemt , de ‘inwendige oefeningen’. Dat wil zeggen: leven, bidden en handelen in vereniging met Maria, om zo steeds meer gelijkvormig te worden aan Jezus Christus. Speciaal in de eucharistie vindt deze "Ware Godsvrucht" haar meest intense toepassing.

Een gloedvol betoog
Montfort heeft , zoals hij zelf schrijft, bijna alle boeken gelezen die over Maria geschreven zijn. Maar hij heeft het ook doorleefd: teruggetrokken in de eenzaamheid, maar ook in zijn pastorale contacten met zieken, armen en ongeletterden. Vol gloed stelt hij op schrift wat hij jarenlang in zijn missies heeft gepreekt. Hij doet dit in een taal die gericht is op het volk. Zo heeft hij velen de weg gewezen naar Jezus Christus door Maria.