BDNL-bijeenkomst in Marienheide (D) van 31 jan. t/m 3 febr.

Het eerder geplande kapittel van 10 en 11 november 2020 ging vanwege Covid-19 niet door. Om die reden zal het provinciaal kapittel nu op 15 en 16 juni 2021 plaatsvinden. Peter Denneman werd op 9 november 2011 gekozen als provinciaal overste voor een periode van 6 jaar. In 2017 werd hij herkozen. Volgens de statuten mag hij niet opnieuw worden herkozen voor de gehele bestuursperiode, maar moet halverwege opnieuw een keuze gemaakt worden. Dat geldt voor het hele bestuur. Vandaar de noodzaak van een tussentijds kapittel.