Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie 2021

Het provincialaat is vanaf 16 juli tot 10 augustus 2021 gesloten!
Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met provinciaal overste,
Peter Denneman: provinciaal@montfortanen.nl of +31(0)622765210.