Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie 2022

Het provincialaat is vanaf 25 juli tot 15 augustus 2022 gesloten!
Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met
Peter Denneman (overste): provinciaal@montfortanen.nl of +31(0)622765210.