bijeenkomst 'EurHope20' in Polen

Het generaal bestuur heeft besloten alle bijeenkomsten in het kader van EurHope_20 te verschuiven naar 2021.