Lettergrootte   A A A

De profeet

Profeet met oog voor de toekomst

Profeten zien de spanning tussen de werkelijkheid en Gods belofte. Vanuit een toekomstvisie banen zij - tegen de stroom in - de weg die voert naar de vervulling van die beloften. In deze zin is Montfort een profeet. Het meest duidelijk komt dit naar voren in ‘De Brandende Bede’.

Gods eer is in het geding
Het was de Zonnekoning, Lodewijk XIV, die West-Europa wilde overheersen tot zijn eigen meerdere eer en glorie. Kerkelijke, politieke en economische machthebbers probeerden in de glans van zijn glorie hun aandeel binnen te halen. Montfort heeft als devies: 'Dieu Seul: God alleen.’ Montfort roept tot God: Sta op, overwin uw vijanden of breng hen tot inkeer.

Erbarm u over uw lijdend volk
Mensen vermoord of tot armoede vervallen, zich verliezend in zinloosheid: Montfort ziet het dagelijks onder ogen. Hij roept hen op als Gods geliefde kinderen te leven, verbonden met Jezus Christus. En tot de heilige Geest bidt hij: Vernieuw het aanschijn van de aarde!

Eenzaam roepend in een zwijgende kerk
Eenzaam is Montfort, temidden van een kerk die zwijgt en medeplichtig is. Vertwijfeld roept hij priesters die zien wat hij zelf ziet, die verwachten wat hij verwacht! Zijn vraag is bescheiden: een klein gezelschap vurige priesters . Maar zijn blik in de toekomst is wereldwijd: priesters uit alle volken die zich verenigen om de strijd aan ten binden tegen Gods vijanden.

God, geef Maria haar compagníe
In deze strijd heeft Maria als taak: ‘met haar hiel de slang verpletteren' (zie Gen. 3. 15). Zij doet dit door mensen: een compagnie. Menselijkerwijs gezien is dit onbegonnen werk. God alleen kan, door zijn scheppende kracht, mensen verwekken als David, Samuël, de apostelen.

Tussen verwachting en vervulling
In 17I5 stond Montfort alleen. Tot 1840 was er regelmatig een groepje van een twaalftal volgelingen. Juist toen de groep groter werd moesten zij in 1881 Frankrijk verlaten. Zij vestigden zich in Nederland, in Schimmert. Nu zijn er zo’n 900 montfortanen, verspreid over 28 landen en drie continenten.