Lettergrootte   A A A

De Ware Godsvrucht

De Ware Godsvrucht

De Ware Godsvrucht

Tijdens de eerste weken van juli 1712 verbleef Montfort in La Rochelle. Hij trok zich terug in een klein huisje in een tuin, dat de kluis van de heilige Eligius genoemd werd. Daar kreeg hij de kans om de mariale inzichten en ervaringen, die hij in zijn leven had opgedaan, te bundelen. Montfort heeft de godsvrucht tot Maria ervaren als de beste en meest efficiënte weg naar Jezus Christus en naar God. Hij heeft al eerder getracht deze spiritualiteit onder woorden te brengen in de brief die Het Mariageheim wordt genoemd.

Hij geeft zelf aan waarom hij dit boekje schrijft: “juist om te zorgen, dat er meer vereerders komen, ben ik begonnen met het op schrift stellen van datgene, wat ik gedurende vele jaren, tijdens mijn missies en predikaties, alsook in afzonderlijke gesprekken heb onderwezen”. Hij wil christenen vormen tot “waarachtige Mariavereerders en tot leerlingen van Jezus Christus” (WG 111). “Wat zou mijn moeite goed besteed zijn, als dit boekje terecht kwam in handen van een welgeaard mens, geboren uit God en Maria (WG 112); en verder schrijft hij dat dit boekje zijn doel bereikt heeft, als iemand “door de genade van de heilige Geest, de verhevenheid en waarde zou beseffen van de ware en degelijke godsvrucht tot de heilige Maagd”.

Aan de rechterkant is de muur van deze tuin en de kluis van St. Eligius te zien. Montfort houdt de veer vast, waarmee hij schrijft en het papier. Hij wil niet alleen de kern van de kwestie raken, maar tevens het hart van Maria. Montfort was zo met hart en ziel bij het schrijven van dit boekje, dat, zoals hij zelf zegt, hij bereid was met zijn bloed in plaats van met inkt te schrijven.

Als u verderop kijkt naar de schop in de grond naast de ingegraven kist en de blaffende hond, dan weet u als u nr. 114 van de WG leest, waar dit op slaat: “Ik voorzie het wel: razende dieren komen woedend aanstormen om met duivelse tanden dit boekje en hem, die het geschreven heeft, te verscheuren; of het minstens in de donkere stilte van een kist te verstoppen om het aldus onbekend te laten blijven”. De duif, die neerdaalt en die de sluier van Maria vasthoudt, verwijst naar de heilige Geest. Wordt zo een tip van de sluier van dit genadegeheim opgelicht? Ook de vlam boven de kluis wijst ons naar de heilige Geest, bron van alle religieuze, christelijke en mariale inspiratie.
Voor Montfort staat het als een paal boven water: “door de allerheiligste maagd Maria is Jezus Christus in de wereld gekomen; door haar moet Hij ook in de wereld regeren”. Hiermee wordt aangeduid, dat de mariale spiritualiteit van Montfort christocentrisch, op Jezus Christus is gericht.