Geloof en beleving van Grignion de Montfort (tweedehands)

Over de betekenis van de stichter voor de dochters der Wijsheid en montfortanen na Vaticanum II door Louis Periouas (1975).