Lettergrootte   A A A

Kees Smit

Op 23 december 2016 overleed in Nuth
Kees Smit
montfortaan

Kees wordt geboren in Den Haag op 3 november 1941. Hij kiest voor het kleinseminarie Beresteyn in Voorschoten en vervolgt zijn opleiding in Ste Marie, Schimmert. Na het noviciaat legt hij op 8 september 1962 zijn eerste geloften af in Meerssen. Na het grootseminarie in Oirschot wordt hij priester gewijd op 6 april 1968. Ter voorbereiding op de missie volgde Kees een cursus bij Memisa in Rotterdam. En in 1969 vertrok hij naar Jogjakarta, Indonesië voor een oriëntatie, waarna hij een benoeming kreeg voor Sintang.

‘Kees Smit heeft alle colleges tot voldoening meegemaakt en toonde bij alles een grote belangstelling en interesse. Hij heeft zich dan ook op aanvaardbare wijze die mentaliteit en grondhouding eigen gemaakt, die we voor de huidige missionaire werker vereisen’, vermeldt zijn getuigschrift bij de afsluiting van de Pastorale Vorming Buitenland. Hij is klaar om zijn droom waar te maken. In 1969 vertrekt hij naar Borneo. Daar blijkt al heel snel dat Kees missionaris is zoals de meesten van zijn medebroeders, namelijk dichtbij de mensen zijn, zoveel mogelijk hun leven delen. Kees is met weinig tevreden, hecht weinig waarde aan bezit. Voor menigeen is Kees een trouwe kameraad. Iemand op wie je altijd kunt bouwen en kunt vertrouwen. Hij voelt zich het best als hij rond kan trekken van de ene kampong naar de andere. Het is een groot gebied dat hem is toevertrouwd. Dat geeft hij zelf ook toe, zo staat te lezen in een evaluatierapport. Maar als een beroep op Kees wordt gedaan, gaat hij dat niet uit de weg. Ook niet als in 1983 zijn confraters hem vragen regionaal overste te worden. Daardoor komt er een einde aan datgene wat hij het liefste doet. Nu is hij bestuurder die heel wat keren de reis maakt van Sintang naar Bandung, Daar is de opleiding van de montfortanen gestart en dat vraagt ook zijn aandacht en inzet. Als verantwoordelijke krijgt hij ook te maken met spanningen met de plaatselijke bisschop. Dat vreet aan Kees. Hij is blij als hij in 1994 weer verder kan gaan met het missionaire werk in Putussibau. Het regionaal-zijn heeft zoveel van Kees gevergd dat hij afstand moet nemen en voor een jaar naar Nederland terugkeert. In dat jaar wordt hem duidelijk dat hij beter in Nederland kan blijven. Hij wordt gevraagd om pastoor in het Maria-heiligdom van Ommel te worden. Daar leeft Kees weer helemaal op. Hij wordt op handen gedragen, voelt zich als een vis in het water. Zijn slechter wordende gezondheid dwingt hem om begin 2012 afscheid te nemen van zijn dierbare parochianen. Hij verhuist naar de communiteit van Schimmert waar hij broederlijk en gastvrij wordt ontvangen.  Langzaam maar zeker verslechtert hij qua lichaam en geest. Hij verzinkt al maar meer in zichzelf. Als het niet langer lukt binnen de communiteit de zorg te bieden die nodig is, verhuist Kees begin van dit jaar naar Op den Toren in Nuth. Dankbaar is Kees om de verzorging en aandacht die hij krijgt. Hij leeft op als familie, bekenden uit Ommel en confraters hem bezoeken. Het wekelijks bezoek van Maria doet hem goed. Zijn gezondheid gaat op en neer, niets wijst direct op een spoedig einde.
Zijn dood komt dan ook onverwacht, juist als het licht van de dag ’t  weer gaat winnen van de duisternis van de nacht. Wij hopen en bidden dat Kees die nu de duisternis van een steeds slechter wordende gezondheid achter zich heeft gelaten, voort mag leven in het Licht van de Barmhartige..

Kees, dank voor wie je was en wat je voor de mensen van Borneo, voor de parochianen van Ommel en voor je confraters mocht betekenen en hebt gedaan.
Rust in de liefde van God, mensgeworden in het Kind van Bethlehem.

Op donderdag 29 december houden we om 11.00 uur de plechtige uitvaartdienst in de St. Remigiuskerk, Hoofdstraat 86 in Schimmert. Vooraf is er tot 10.45 uur gelegenheid achterin de kerk afscheid te nemen van Kees.
Aansluitend aan de uitvaartdienst begraven we Kees op ons kloosterkerkhof te Schimmert.

Valkenburg a/d Geul, 24 december 2016
namens de familie Smit en de montfortanen,

Peter J. Denneman smm
provinciaal overste