Kleurrijk Religieus Leven in Tilburg

Stefan Musanai en Charles Leta bezoeken de dag met als thema 'de rol van religieuze gemeenschappen in een geseculariseerde samenleving. Voor meer informatie: www.knr.nl