Lettergrootte   A A A

L'Écho Montfortain

over de wereldwijde congregatie

In het april-nummer van L'Écho montfortain wordt in een uitgebreid artikel van Olivier Maire, provinciaal overste van Frankrijk, stilgestaan bij oud-generaal overste Marcel Gendrot (van 1969 - 1981). Hij overleed op 8 december 2014. Verder zijn er de nieuwtjes, de viering van de driehonderdste sterfdag van Montfort en het verslag van de bijeenkomst van de oude entiteiten in Nemi.

U kunt het zelf lezen in dit nummer, dankzij de vertaling van Piet Goltstein smm.

Echo549-NL.pdf