Maria-cantieken van Montfort in de St. Janskathedraal in Den Bosch d.d. 30 mei 2021

Maria-cantieken van Montfort in de St. Janskathedraal in Den Bosch

Het goede nieuws van vandaag komt van de Montfortanen in Nederland. De Maria-cantieken van Montfort werden voor pelgrims gezongen in een van de beroemdste heiligdommen van Nederland: de St. Janskathedraal in Den Bosch op zondag 30 mei 2021.

Deze presentatie, op uitnodiging van De Broederschap van Onze Lieve Vrouw, vormde de afsluiting van de Maria-maand. Leden van De Broederschap waren op 23 maart 2019 aanwezig op het Maria-symposium bij gelegenheid van de verschijning van boek en CD ‘Maria en de Mariaverering in de cantieken van Montfort van Wiel Logister smm. Daar ontstond het idee om deze Mariakantieken ooit in de St Jan te zingen. Zondag was het zover vlak bij het met kaarsen en bloemen omringde beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch. In het bijzijn van 50 gasten en andere pelgrims die toevallig de kathedraal bezochten, kwamen tekst en muziek helemaal tot hun recht. De zangers en musici waren professioneel. Het concert was eveneens via livestream te volgen.

Voordat het concert begon, hield de plebaan van de kathedraal een korte inleiding op wat stond te gebeuren en nodigde Peter Denneman, provinciaal overste van de Nederlandse montfortanen, uit om de kantieken van heilige Montfort te presenteren. Hij begon de levensgeschiedenis van Montfort te vertellen. Daarna sprak hij over de theologische reflecties van Montfort en zijn pastorale activiteiten. In zijn pastoraat probeerde Montfort zijn theologische en filosofische reflecties te actualiseren in de kantieken die hij met de mensen zong. Met deze korte inleiding plaatste Peter de Heilige Montfort in zijn tijd om hem beter te kunnen begrijpen.

Voor mij werd dit concert interessant omdat het eind mei werd gehouden: de maand van Maria. Dit herinnert ons eraan dat de levensroeping van Montfortanen niet gescheiden kan worden van het spirituele leven van Maria. Toewijding aan Onze Lieve Vrouw maakt deel uit van onze spiritualiteit. Door deze presentatie, leeft de spirituele boodschap van Montfort na 3 eeuwen nog steeds in ons. Ja, die zondagmiddag hadden wij voor de pelgrims in de St. Jan een duidelijke spirituele boodschap!

Als volgelingen van Heilige Montfort zijn we vandaag geroepen om de spirituele boodschappen van Montfort te beleven en te delen met de wereld waarin we leven en werken.

Als in het verleden Montfort en zijn volgelingen zijn kantieken op straat zongen, dan kunnen wij dat op onze eigen manier eveneens doen. De Mariakantieken zingen in bedevaartsoorden waar veel pelgrims komen om kracht bij Maria op te doen. Onze Lieve Vrouw zal ons op haar eigen manier leiden om het heil van Haar Zoon te ontvangen.

Het filmpje is te bekijken op de Facebookpagina van de Nederlandse Montfortanen: ‘Montfortanen Nederland’.

Stefan Musanai en Charles Leta