Lettergrootte   A A A

Maria en Mariaverering in cantieken van Montfort (incl. CD)

Na het Concilie van Trente (1545-1563) komen o.a. in Frankrijk vroomheid en mystiek opnieuw tot bloei. Niet in het minst omdat religieuzen uit allerlei orden en congregaties menigeen weer aan het zingen brachten. Een grote werking ging uit van Louis-Marie Grignion de Montfort die meer dan 160 liederen heeft geschreven en op muziek gezet. In een eenvoudige stijl, maar met veel vaart worden in zijn teksten en melodieën allerlei aspecten van Gods bekommernis om mensen bezongen. Een aantal van zijn cantieken worden in Frankrijk en Canada nog steeds gezongen. In dit boek worden een dertigtal cantieken over Maria en haar verering voor het eerst uit het Frans vertaald, ingeleid en toegelicht. 

Mensen die zingen, openen immers hun hart en stijgen boven zichzelf uit.

In de reeks ‘Spiritualiteit in de lijn van Louis-Marie Grignion de Montfort’ verscheen eerder van Wiel Logister smm de
boeken Geraakt door de nederigheid van God (2013), In de voetstappen van de Gekruisigde (2014), Bidden met Louis-
Marie Grignion de Montfort
(2016), Gods liefde voor mensen
doet me dichten en zingen
(2016), van Maurice Nijsten de film Vandaag begint de toekomst (2016 DVD) en van Andries
Govaart en Frans Bullens de CD Gods liefde voor mensen doet ons zingen (2016) en de CD Mariacantieken van Montfort (2019). Prijs: € 17,95

Bestel