Lettergrootte   A A A

Missionarissen

Missionarissen, zoals u ze wilt

Missionarissen, zoals U ze wilt

In het laatste tafereel wordt het doel uitgebeeld waarvoor Montfort bidt: “Gedenk uw moeder en geef haar een nieuwe compagnie om daardoor alle dingen te vernieuwen en om de jaren van genade door Maria te beëindigen, zoals gij ze ook door haar begonnen bent” (BB 6). “Priesters, vrij naar uw vrijheid... slaven van uw liefde en van uw wil, mannen naar uw hart die, zonder eigen wil die hen bezoedelt en tot staan brengt, alles doen wat u wilt en al uw vijanden verslaan, ieder van hen als een nieuwe David,.. Ze houden met tweeën samen een stok met een kruis vast en ze dragen een rozenkrans aan het koord om hun middel.
Op dit fresco gaan driemaal twee jonge mannen op weg met het kruis als stok en de rozenkrans als slinger in de handen. Ze staan op de wolken en daarover zegt BB 9: “Wolken verheven boven de aarde en vol van hemelse dauw, die zonder belemmering naar alle kanten vliegen volgens de adem van de heilige Geest”.
De voorste mannen houden een fakkel in de hand en een van hen heeft heel uitdrukkelijk de rozenkrans in de andere hand, want Montfort ziet zijn volgelingen als volgt: “Echte dienaren van de heilige Maagd, die ieder als een nieuwe heilige Dominicus, overal heengaan, de lichtende en brandende fakkel van het Evangelie in de mond (Jezus Sirach 48, 1) en de heilige rozenkrans in de hand, blaffend als honden, brandend als vuren en de duisternis van de wereld verlichtend als zonnen”(BB 12). De hond herinnert ongetwijfeld aan de dominicanen, Domini canes, honden van de Heer; zij staan hier voor de ideale verkondigers van de Blijde Boodschap.

Tenslotte ziet u bovenaan de hand en de duif. Die hand is Gods hand; uit zijn hand moet de missionaris volgens Montfort voortkomen, door zijn hand moet hij gevormd worden, want zonder geloof en Gods genade ziet de stichter de toekomst van zijn congregatie niet zitten.

Montfort begint zijn Brandende Bede met een gebed tot God, de Vader; daarna richt hij zich tot Jezus Christus. Tenslotte spreekt hij de Heilige Geest aan: “Heilige Geest, gedenk voort te brengen en te vormen kinderen van God...”. Dit is uitgebeeld in de grote vogel links bovenaan.
De Brandende Bede van Montfort is een erg radicale droom, die menigeen uit de droom helpt als hij of zij zo maar uit eigen kracht dit ideaal wil bereiken.