Lettergrootte   A A A

Oeganda

De Nederlandse provincie startte in 1973 in Oeganda. Het generalaat had uit dat land brieven gekregen van seminaristen die vroegen toegelaten te worden tot de Congregatie. Men stuurde pater Terstroet van de Nederlandse provincie als docent naar het diocesane seminarie in de hoofdstad Kampala. Hij werd in 1976 afgelost door Ben Faas. In 1979 kwam Arie van der Hulst naar Oeganda en stichtte de missie van Mbarara. Daar ving hij jongelui op die montfortaan wilden worden.

In 1975  komt pater Gendrot op bezoek in Oeganda. De eerste Oegandese aspirant montfortanen zijn op 28 april 1975 aan hun noviciaat in Engeland begonnen. Frits Tesser heeft in Malawi gesproken met confraters, waaronder Lambert Terstroet, over het Oeganda project. Op de grootseminaries van Ggaba en Masaka studeren respectievelijk één en negen Oegandezen die zich aangesproken voelen door de mariale godsvrucht en het sociaal engagement van Montfort. Zij willen graag montfortaan worden. Ggaba vraagt nu om begeleiding. Pas na de seminarieopleiding zou er sprake kunnen zijn van een meer officiële binding met de congregatie. Terstroet is inmiddels al in Masaka (Katigondo). Nu vragen de bisschoppen van Oeganda een docent voor exegese in Ggaba. Zij waarderen het, dat verschillende seminaristen zich tot het religieuze leven aangetrokken voelen, want zij beschouwen kloosterleven als een integrerend deel van de kerkopbouw.

Er ligt al een plan klaar voor pastorale arbeid na hun priesterwijding in 1979. Ze zouden een mobiele groep gaan vormen voor retraites, conferenties e.d. Ook zouden ze tijdelijk kunnen inspringen in parochies waar hulp nodig is. De bisschoppen zijn erg gesteld op zulk een groep, niet alleen ten behoeve van leken, maar ook van zusters, broeders en priesters. In 1980 zouden de montfortanen acht mensen klaar kunnen hebben, wanneer ze nu  al (oktober 1976) iemand kunnen vrijmaken voor de montfortaanse verdieping en pastorale specialisatie van de kandidaten. Zo gebeurt het: Ben Faas gaat schriftuur doceren in Ggaba. Arie van der Hulst studeert  spiritualiteit in Rome en kan op die manier de  Oegandese scholastieken van dienst zijn die in Rome studeren in het scholastikaat van de Italiaanse provincie. De algemeen overste schrijft in het voorjaar van 1977 een brief  aan de Oegandese bisschoppen met volledige informatie over de gemaakte afspraken. De bedoeling is dat hun adhesie daarmee een officieel karakter krijgt.

Tegelijkertijd wordt een staatsgreep gepleegd tegen president Idi Amin. Er ontstaat  langdurige onrust in het land. De rector van het seminarie waar Terstroet werkt, vertrekt naar elders en ook de zusters van de Sagesse zijn van plan binnen afzienbare tijd te vertrekken. Eind 1977 omschrijft Ben Faas omschrijft de toestand als zeer kritiek. Hij adviseert de zaak in de ijskast te zetten en de aandacht voorlopig te beperken tot de Oegandese kandidaten in Rome, want daar is de congregatie verantwoordelijk voor. Maar de groep valt min of meer uit elkaar en moet als een mislukking beoordeeld worden. Ben Faas noteert weer grote onrust in het land naar aanleiding van de afzetting van Idi Amin. Na enkele maanden lijkt de rust te zijn weergekeerd; het land leeft weer op. In het najaar reizen de generaal en Frits Tesser jr. opnieuw naar Oeganda, waar de eerste montfortaanse communiteit officieel wordt opgericht te Ibanda in het bisdom Kampala op 300 km. van Mbarara.

In de generale raad zit nu ook Arie van der Hulst, die een cruciale rol zal spelen in de vestiging van een Afrikaans noviciaat in Oeganda en een Afrikaanse theologische opleiding in zowel Kisangani als Nairobi.

Van de vier kandidaten die uit Oeganda in Europa zijn gaan studeren, is er één over, die even later overgaat naar een bisdom.