pater Stollk

pater Adriaan Stolk

                                    Op 12 april 2015 overleed in ons klooster in Valkenburg a/d Geul
                                                                       Adriaan Stolk
                                                                       montfortaan


Adriaan Stolk werd geboren op 19 juli 1922 in Den Haag. Hij kwam in 1937 naar Schimmert, naar het kleinseminarie, en werd op 8 september 1944 montfortaan. Van 1944 tot 1951 studeerde hij op het grootseminarie in Oirschot, waar hij op 28 maart 1950 priester werd gewijd door mgr. Theunissen smm, bisschop van Blantyre.
In 1952 vertrok hij naar Belgisch Congo. In 1967 keerde hij definitief naar Nederland terug. Hij werkte in Vlaardingen en in de Montfort-parochie in Tilburg. In 1972 volgde een benoeming in Egmond aan Zee. Als 72-jarige lag er een nieuwe uitdaging voor hem als huispriester bij de zusters van Regina Carmeli in Sittard. Op 90-jarige leeftijd ging hij écht met pensioen, werd lid van de communiteit in Vroenhof, waar hij op 12 april 2015 overleed.

Adriaan heeft met het gehoor geven aan zijn roeping om priester te worden de hartenwens van zijn ouders vervuld. Hierin volgde hij zijn oudere broer Gerard. Zoals in het gezin had ook in het leven van Adriaan Onze Lieve Vrouw van Lourdes een bijzondere plek. Het was zijn vaste overtuiging dat hij op voorspraak van Maria was geboren, montfortaan geworden en de priesterwijding mocht ontvangen. Over zijn priesterwijding zegt Adriaan zelf:  ‘Dit was het vreugdevol bereiken van een doel, waar ik me jarenlang op had voorbereid. Het was steeds mijn wens om echt priesterwerk te mogen doen.’
Die wens wordt vervuld als Adriaan de benoeming voor het toenmalige Belgisch Congo ontvangt. Over zijn missionaris-zijn vertelt hij: ‘Een missionaris hoeft aan een natuurvolk niet te vertellen, dat God bestaat. Dat weten ze al. Maar wij mogen verder aanvullen. Wij weten ons gedragen door een zending die Christus ons gaf. Het is opmerkelijk dat  de mens eigenlijk van nature geneigd is tot het christendom. Wij mogen naam geven aan wat men in kiem verwacht. De aanzet leveren zijzelf, of liever: God in hen..’ Als Adriaan de Simba-opstand moet meemaken, is hij overgelukkig met de bevrijding door Belgische parachutisten. In eigen land komt hij tot rust. Als het wat rustiger in Congo is geworden, keert hij terug. Maar dit heeft maar kort geduurd. De angst van toen liet hem niet los en toen het gevaar van een opstand weer dreigde, keerde hij voorgoed terug naar Nederland.

Na een paar jaar kapelaan te zijn geweest in Vlaardingen en Tilburg, werd hij benoemd
tot pastoor in de montfortaanse parochie in Egmond aan Zee. Bijna 25 jaar heeft hij dat mogen
zijn. Aan deze periode bewaarde hij zijn beste herinneringen. Het deed hem pijn om uiteindelijk
afscheid te moeten nemen. Maar gelukkig vond hij weer een pastoraal arbeidsterrein bij de zusters van het bezinningshuis Regina Carmeli. Daar was hij huispriester, die voorging in de vieringen en voor zusters en gasten bezinningsbijeenkomsten hield.  Uit zijn geestelijke gedachten uitgesproken vóór de dagelijkse Eucharistievieringen en verzameld in het boekje ´Aanzet tot gebed´ , blijkt zijn intens geloven en zijn secuurheid in het kiezen van de juiste woorden.
Toen hij 90 werd, gunde hij zichzelf rust en ging wonen in de communiteit in Vroenhof, waar hij weldra zijn thuis vond. Rond de jaarwisseling begon zijn gezondheid achteruit te gaan. Vooral de afgelopen twee weken ging het snel. Na een liefdevolle verzorging overleed hij op de ochtend van de zondag van de goddelijke Barmhartigheid.

In Adriaan verliezen wij een hartelijke confrater. Iemand die zich liet inspireren door onze stichter Montfort, vooral op mariaal gebied. We zullen Adriaan missen: zijn contente blik, zijn diep doorleefd geloofsleven, zijn vertrouwen in Maria. Dat alles kwam nog naar voren bij de viering van zijn 65-jarig priesterfeest op 27 maart. Adriaan genoot toen van alle aandacht. Tot op het eind was hij ieder dankbaar. Dat zijn wij nu jegens Adriaan, die nu omringd wordt door de barmhartigheid van God. 

Peter Denneman smm

provinciaal overste