Lettergrootte   A A A

Provincialaat

bestuur en kantoor

Het provincialaat van de Nederlandse provincie van de montfortanen is gevestigd in het klooster Vroenhof.
Vroenhof 87
6301 KE  VALKENBURG Lb
telefoon: 043 - 206 5002
e-mail: provincialaat@montfortanen.nl  

provinciaal econoom
Jan Lathouwers (te bereiken op bovenstaand adres)
e-mail: j.lathouwers@montfortanen.nl

provinciaal archivaris
Hub Kleijkers (te bereiken op bovenstaand adres)
telefoon: 043 - 604 21 34
e-mail: H.Kleykers@inter.nl.net

missieprocurator
Hub Kleijkers (voor adres zie boven)