Page 101 - geschiedenis
P. 101

Hoofdstuk 2 . Moeizaam begin v.h. diocees Sintang 1948-1958 87 Aanvullende gegevens over het werk der missionarissen.
Afstanden tussen de parochies via de rivier:
Sintang Sintang Pinoh Sedjiram Bika Bika
- Sedjiram - Pinoh
- Serawai - Bika
- Putussibau - B.Martinus
152 km 107 km 135 km 388 km
68 km 121 km
Jaar Priesters 19464 194712 1948 12 1949 13 1950 16 1951 18
Katechisten Doopsels Katholieken
Scholen Staties
Bijstaties -
9
9 13 10 12
Missie Borneo in moeilijke tijden
- 431 7 414 25 472 30 451 36 420 42 526
2434 3 2499 8 3095 17 3396 22 3429 22 3850 25
5 5 7 7 8 8
In 1954 stuurde pater L'Ortye een brief aan provinciaal, pater Heiligers, om een aanvulling van twee personen te krijgen. In het antwoord op deze brief van 21 april 1954 lezen we de verontwaardiging van pater provinciaal dat zowel L'Or- tye als Mgr. van Kessel blijkbaar niet op de hoogte zijn van de situatie in Indonesië. Dit schrijft hij:
"Op 31 Maart l.l. hadden we een spoedvergadering van de Provinciaals van de Priester-Religieuzen. De hoofdzaak van de vergadering was een schrijven van de Propaganda aan de Generale Oversten om geen Nederlandse missionarissen meer naar Indonesië te sturen. Op de vergadering bleek dat er besprekingen hadden plaats gevonden op hoog niveau tussen vertegenwoor- digers van de Indonesische Regering en het Staatssecretariaat van de paus. Het resultaat zou zijn vervat in het schrijven van de Propaganda.
De Provinciaal van de Jezuïeten had naar aanleiding van deze kwestie een onderhoud met oud-minister Sassen, ex-minister van Overzeesche ge- biedsdelen. Deze meent dat het een eerste stap is om het missiewerk kapot te maken. Immers ze zijn niet moeilijker voor het toelaten van niet-Nederlanders. De oud-minister meent dat in 1955 – het jaar van de verkiezingen – de missie met rust zal worden gelaten, maar dat men verwacht dat in 1956 het dwarsbomen en onmogelijk maken van de missionering voorgoed zal beginnen.
De provinciaals meenden dat het verstandig zou zijn om in ieder geval nu geen missionarissen op vakantie te laten komen, daar ze later niet meer in


   99   100   101   102   103