Page 105 - geschiedenis
P. 105

Hoofdstuk 2 . Moeizaam begin v.h. diocees Sintang 1948-1958 91
Het gebrek aan personeel en de moeilijkheid buitenlandse missio- narissen te krijgen werd de reden dat men begon met roepingenapostolaat. Al gauw studeerden 16 jongens, afkomstig uit het diocees Sintang, op het kleinseminarie in Nyarumkop. Vier van hen vroegen om montfortaan te mogen worden. Omdat men niet precies wist wat te doen met de aanvraag van die 4 jongens, schreef monseigneur een brief aan het generalaat met de vraag:
"Wat moeten we doen met jongens die hun kleinseminarie af hebben en montfortaan willen worden? De missionarissen stellen voor hen vóór de wijding het noviciaat te laten maken in Indonesië, dus niet in Nederland."
Het generalaat gaf hierop als antwoord dat de inlandse seminaristen wereldheer moeten worden, enkel met verlof van Propaganda Fide mag een kandidaat montfortaan worden. Er werd aan toegevoegd, dat de montfortanen pas een Dajakjongen ontvangen als montfortaan nadat de kandidaat twee of drie jaar wereldheer is geweest.
Het probleem wereldheer of religieus was vaak een onderwerp van bespreking zowel bij de ordinarius als onder de montfortanen, omdat men bui- ten priesters ook broeders nodig had. Toen enkele jongens zich aanboden om broeder-montfortaan te worden stond men weer voor een moeilijkheid, want de missionarissen hadden nog nooit overwogen wat te doen als iemand zich aanbiedt om broeder-montfortaan te worden. Voor de volledigheid moet gezegd worden dat monseigneur ooit contact had opgenomen met een inlandse congre- gatie in het Vicariaat Ambon met de bedoeling daar enkele broederkandidaten te laten opleiden voor zijn prefectuur, maar zonder resultaat.
Van Prefectuur tot Apostolisch Vicariaat
Januari 1955 werd Mgr. van Kessel gevraagd wat hij ervan dacht als zijn prefectuur zou worden verheven tot apostolisch vicariaat. Mgr. van Kessel zei ermee in te stemmen, maar liet tegelijkertijd weten dat hij zich niet beschikbaar stelde Apostolisch Vicaris te worden. Dit had monseigneur ooit al verteld aan de assistent generaal pater Welters bij gelegenheid van zijn bezoek aan Borneo. Toen Pater Lam v.d. Boorn werd gevraagd zich kandidaat te stellen, liet die weten dat hij niet graag te boek stond als kandidaat-vicaris. Maar dit antwoord van Lam hield de Nederlandse provinciale raad niet tegen als "terna" de volgende namen naar het generalaat te sturen. Als eerste stond de naam van pater Lam van den Boorn op de lijst, vervolgens pater H. L'Ortye en als derde pater Theo Weijnen.
In een Pauselijke brief (Apost.Bul Prot.Num 2012/56) van 23 april 1956 werd de Prefectuur Sintang verheven tot Apostolisch Vicariaat Sintang met Mgr. L. van Kessel als Apostolisch Administrator. Er werd dus niemand


   103   104   105   106   107