Page 107 - geschiedenis
P. 107

Hoofdstuk 2 . Moeizaam begin v.h. diocees Sintang 1948-1958 93
generaal Alexandre Josselin. Lopend naar het klooster van de Dochters der Wijsheid te Nantes werd hij aangereden door een motorfiets. Ten gevolge van de verwondingen overleed hij op 2 oktober 1957. Pater Josselin was tijdens het generaal kapittel van 1947 gekozen tot algemene overste. Toenmaals was het generalaat nog in Saint-Laurent sur Sèvre, pas in 1950 verhuisde het generalaat naar Rome. Pater Josselin was 56 jaar oud en 35 jaar geprofest.
Tot het jaar 1957 had de stad Sintang nog geen kerkgebouw ter be- schikking. Jarenlang werden de diensten gedaan in de kapel van de zusters. Toen het diocees Sintang verheven werd tot vicariaat en het aantal gelovigen in de stad Sintang groeide, besloot de diocesane raad een kathedraal te bouwen. Broeder Alphons heeft toen de taak gekregen om de kathedraal "Kristus Raja" te bouwen. Deze kerk met twee torens, die doen denken aan een moskee, werd op 1 december 1957 officieel in gebruik genomen.
Het Provinciaal Kapittel van 14 tot 22 februari 1958
Begin 1958 kwamen de missionarissen naar Sintang om hun missiewerk te eva- lueren en iemand aan te wijzen als hun vertegenwoordiger op het provinciaal kapittel in Nederland. Hoewel ze allen overtuigd waren van het belang van het provinciaal kapittel, werd, gezien de kritische politieke situatie ten gevolge van de slechte verhouding tussen Nederland en Indonesië, ervan afgezien een afvaardiging te sturen. Men vreesde namelijk dat degene die Indonesië zou verlaten het gevaar liep zijn in-reis-visum kwijt te raken. Er werd besloten dat pater superior een geschreven rapport zou sturen. En zo gebeurde.
Over het rapport van Regio Indonesië zegt het kapittelverslag:
"P. Provinciaal leest het verslag voor over de Borneomissie en een schrijven van de generaal assistent, P. Welters. Hij merkt voorts op dat de veronderstelling dat andere nationaliteiten ook niet worden toegelaten niet in overeenstemming is met de feiten.
In het belang van de missionarissen, de missie en de Kerk heeft P. Pro- vinciaal gemeend te moeten proberen missionarissen van andere nationaliteiten aan te trekken. De Italianen hadden er onder bepaalde voorwaarden wel iets voor gevoeld, maar terwijl pater Provinciaal de zaak regelde met Borneo, wat uit de aard der zaak lang duurde, bleken zij intussen Madagaskar aangenomen te hebben. En terwijl de Nederlandse Montfortanen missionarissen van een andere nationaliteit zoekt, nemen de Canadese montfortanen een missie aan in Australisch Nieuw Guinea."
Nadat de rapporten van de missieregio's waren gehoord, trok het kapittel de conclusie dat "het missiewerk kan opgevoerd worden en een beter resultaat kan bewerken indien er meer krachten beschikbaar worden gesteld gepaard gaande met de nodige geldelijke middelen".


   105   106   107   108   109