Page 108 - geschiedenis
P. 108

94 SMM in Indonesiƫ 1939-2005
Interessant was tijdens dit kapittel het voorstel om van de Belgische entiteit een vice-provincie te maken en het voorstel om de regel en de constitu- ties aan te passen. Vooral dit laatste voorstel was opmerkelijk, omdat nog kort geleden tijdens het kapittel van 1947 pas een nieuwe constitutie was aange- nomen, die op 27 december 1949 werd goedgekeurd door de 'Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Gezelschappen van Apostolisch Leven'. Hoe vreemd ook, toch was een aanpassing op zijn plaats gezien enkele voorvallen in de vijftiger jaren. Zo zei Paus Pius XII tijdens een congres van de religieuzen, dat zij die in de missie priester wilden worden niet per se wereldheer moesten worden. Ook gaf Rome aan dat de kleren van de religieuzen aangepast dienden te worden. Een ander feit was dat reeds tweemaal een aanpassing ingevoerd was betreffende het nuchter-zijn bij het ontvangen van de H. Communie, dat de mogelijkheid werd geopend voor avondmissen, het gebruik van de landstaal, aanpassing van het brevier en de ontwikkelingen in de theologie, exegese en liturgie enz. Het is dan ook niet verwonderlijk dat aanpassing van het religieus leven een aantrekkelijk thema was om te bespreken. Bovendien waren velen ervan overtuigd dat de centralistische structuur van de congregatie een sta-in- de-weg was voor het montfortaan-zijn in een nieuwe tijd.
Het Generaal Kapittel van 17 april tot 8 mei 1958
Niet lang na het provinciaal kapittel begon in Rome op 17 april 1958 het gene- raal kapittel. Dit kapittel werd getekend door botsingen voortkomend uit het verschil van visie over kerk en wereld, hetzelfde als enige jaren later zou gebeuren op het Tweede Vaticaans Concilie. De voorstanders van vernieuwing stonden tegenover hen die vasthielden aan het oude. Het werd moeilijk om tot besluiten te komen. Uiteindelijk namen de vooruitstrevenden de leiding en openden zij de poort naar een nieuwe tijd. Veel punten die later een feit werden op het Vaticaans Concilie kwamen toen reeds ter sprake.
Door de keuze van pater Cornelis Heiligers als algemene overste lieten de kapitulanten blijken voor verandering te stemmen. De nieuwe generaal, 51 jaar oud en geboren te Haarlem, wilde het montfortaans leven aanpassen aan de huidige maatschappij en de omstandigheden van de nieuwe tijd.
mmmmmm


   106   107   108   109   110