Page 115 - geschiedenis
P. 115

Hoofdstuk 3. Amerikaanse SMM en Regio Indonesië 1959-1973 101
HOOFDSTUK 3
DE AMERIKAANSE MONTFORTANEN en REGIO INDONESIË
1959 - 1973
Pater Harry L'Ortye, Regionale Overste Indonesië 1939 - 1963
Pater Eugène Lynch, Regionale Overste Indonesië 1963 - 1966 Pater Lam v.d. Boorn, Regionale Overste Indonesië 1966 - 1973 Pater Frank Setzer, Provinciaal Amerika 1954 - 1961 Pater Roger Charest, Provinciaal Amerika 1961 - 1967 Pater Eugène Lynch, Provinciaal Amerika 1967 - 1974 Pater Michel Goltstein, Provinciaal Nederland 1958 - 1964 Pater Jos Hermans, Provinciaal Nederland 1964 - 1970 Pater Cornelis Heiligers, Algemene Overste 1958 - 1969 Pater Marcel Gendrot, Algemene Overste 1969 - 1981
De Amerikaanse Montfortanen zijn bereid
de verantwoording op zich te nemen van de Borneo Missie.
We zijn nu in een periode waarin in 'Wereld en Kerk' vele veranderingen hebben plaatsgevonden. Een en ander was het gevolg van de dekolonisatie van de Derde Wereld, het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), en de achter- uitgang in het Westen van roepingen voor het priesterschap en het religieuze leven.
Als gevolg van de dekolonisatiepolitiek was Indonesië bevrijd van het Nederlands koloniale bestuur. Nieuwe missionarissen uit Nederland waren niet meer welkom. Gelukkig mochten de reeds aanwezige Nederlandse missiona- rissen blijven en gewoon doorwerken, onder voorwaarde dat zij hun Nederlands staatsburgerschap inruilden voor het Indonesische. Voor de missionarissen was die verandering van status geen probleem. Wel een probleem was het feit dat er geen aanvoer van nieuwe krachten meer was voor het diocees Sintang. Het aantal krachten was al miniem en nu met deze ontwikkeling dreigde het tekort aan missionarissen nog groter te worden.
Voor dit probleem deed generaal Heiligers een beroep op hulp aan enkele montfortaanse provincies. Een positieve reactie kreeg hij van pater Setzer, de provinciaal van Amerika. In een brief van 24 juni 1958 aan pater generaal met een kopie aan pater provinciaal van de Nederlandse provincie, schrijft pater Setzer het volgende:


   113   114   115   116   117