Page 117 - geschiedenis
P. 117

Hoofdstuk 3. Amerikaanse SMM en Regio Indonesië 1959-1973 103
Volgens belofte zou generaal Heiligers een bezoek brengen aan Indonesië, maar helaas kon dat niet doorgaan omdat pater Heiligers met zijn Nederlandse nationaliteit geen in-reis-visum kon krijgen. Als vervanger ging toen zijn assistent pater Robert Lemire, een Canadees. Hij arriveerde op 22 september 1958 in Pontianak. Toevallig was op dat moment Harry van Cuijk daar om zijn re-entry permit te regelen voor zijn verlof naar Nederland samen met Toon Bernard. Harrie ontving pater Lemire en, omdat het regelen van zijn re-entry permit nog lang duurde, bracht hij de assistent-generaal naar Sintang. Drie maanden lang verbleef Lemire in het diocees Sintang. Hij bezocht alle staties en had met alle missionarissen een ontmoeting. Half januari ging hij weer terug naar Rome.
In zijn brief van februari 1959 aan de provinciaal van Nederland vertelde pater assistent zijn ervaringen op Borneo. In zijn gesprekken met de Nederlandse missionarissen was hij tot de slotsom gekomen dat zij het liefst onder Nederlands beheer wilden blijven, maar gezien de situatie en in het belang van de Kerk ermee instemden zo snel mogelijk hulp te zoeken bij welke provincie dan ook. Na het verslag van de assistent-generaal gelezen te hebben, besloot Frank Setzer, de provinciaal van Amerika, Indonesië te bezoeken om zelf de situatie in het diocees Sintang te bekijken. Dat bezoek wierp zijn vruchten af, want niet lang daarna liet pater generaal op 3 mei 1959 het decreet verschijnen dat de titel draagt: "Transfert de la Mission de Borneo à la Province des U.S.A.". In deze brief wordt de Missie Borneo officieel overgedragen aan de Vice Province Amerika. Dit decreet geeft aan de Amerikaanse provincie de verantwoordelijkheid over het Apostolisch Vicariaat Sintang wat betreft personeel, religieus gezag en financiën, en wordt Nederland gevrijwaard van een grote last. Hier volgt de oorspronkelijk tekst van dat decreet:
Rome, 3 Mai 1959 TRANSFERT de la MISSION de Borneo à la Province de U.S.A
Par la présent Décret, le Supérieur de la Compagnie de Marie, avec le consentement de son conseil, et après consultation du Supérieur Ecclésiastique de la Mission:
En raison des circonstances particulières dans lesquelles se trouve la Mission du Vicariat Apostolique de SINTANG, confiée par la S.C. de la Propaganda à la Compagnie de Marie;
Remet la charge de ce Territoire aux soins de la Vice-Province des Etats- Units, tant pour le Personnel, que pour l'autorité religieuse, et pour l'aide financière, selon les possibilités de la Procure des Missions.
En vertu de ce décret, le Supérieur Général, avec son Conseil, décharge la Province de Hollande de la responsabilité qui lui avait été confiée.


   115   116   117   118   119