Page 12 - geschiedenis
P. 12

X SMM in Indonesië 1939-2005
De sociaal-economische situatie
en de invloed daarvan op het missionair werk.. . . . . . . .
De PNG communiteit.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vrienden van Montfort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montfort-seminarie in Bandung verkocht. . . . . . . . . . . .
De bouw in Malang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nieuw klooster voor de Dochters der Wijsheid.. . . . . . . Delegatie-beraadinCiawi.................................... Twee montfortanen priester gewijd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gouden en robijnen feest.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Generaal kapittel van 1 tot 20 mei 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300jaarMontfortanen....................................... Van Bandung naar Malang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inzegening van het nieuwe Montfort-seminarie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foto's. ...................................................
BRONNEN en LITERATUUR
Bronnenenliteratuur........................................
INDONESIË- MISSIONARISSEN
Alfabetisch......................................
382-383 . . . . 383 383-384 . . . . 384 384-385 . . . . 385 385-386 . . . . 386 386-387 387-388 388-389 . . . . 389 389-390 391-398
399-400
401-412
............ . . . . . . . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . .


   10   11   12   13   14