Page 120 - geschiedenis
P. 120

106 SMM in Indonesië 1939-2005
extremisten. Om het hoofd te bieden aan die invloeden vaardigde de regering strenge maatregelen uit. Zo werden de brieven en postpakketten gecensureerd en mocht er geen geldverkeer zijn van en naar het buitenland met alle gevolgen van dien. In deze moeilijke situatie had de missie op West-Borneo gelukkig steun aan de Dajak Partij, een lokale partij die opkwam voor het belang van de Dajaks. Deze jonge partij was opgericht door twee jonge katholieken Oevang Oeray en Pelaun Suka, beiden afkomstig uit de regio Putussibau. Oevang Oeray had het klein-seminarie af. Zoals al eerder gezegd was hij een Kayan-Dajak uit de Mendalam-rivier, die van 1967-1972 gouverneur van West-Borneo werd. De Dajak Partij (P.D.) verenigde de verschillende groepen Dajaks en werd op die manier een politieke macht. De leiders van deze partij waren overwegend katholiek en hielpen en verdedigden de Kerk. Voor de wereldoorlog was er geen enkele Dajak werkzaam geweest in administratieve bestuursfuncties, immers deze functies waren voorbehouden aan de Islamitische Maleiers. Een Dajak kon in die periode enkel onderwijzer of catechist zijn in dienst van de missie. De koloniale regering had nooit iets ondernomen om de Dajak-bevol- king te betrekken in regeringsfuncties. Pas na de oorlog besefte de koloniale regering dat ze ook aan de jonge Dajaks de gelegenheid moesten bieden regeringsfuncties te betrekken en een opleiding als onderwijzer te volgen.
De mogelijkheid om regeringsambtenaar te worden opende voor de Dajaks tevens een weg om de P.D. te promoten. Het succes van de Dajak Partij werd zichtbaar bij de verkiezingen in 1955. De P.D. won in geheel West Bor- neo, behalve aan de kust. Tengevolge hiervan werden veel Dajaks regerings- ambtenaar. Hoewel hun aantal klein was, werden de gevolgen hiervan zicht- baar. Dankzij de P.D. werden er veel scholen geopend in de binnenlanden. Een ander voordeel was dat de missie in haar werkzaamheden niet werd lastig gevallen tijdens de Papoea-crisis en in de tijd van de confrontatie van Indonesië met Maleisië. Deze confrontatie vond plaats in de jaren 1962-1966, een strijd waarbij werd gevochten over de toekomst van West Borneo. Maleisië wilde van Brunei, Sabah, Sarawak en het Indonesisch deel van West Borneo één groot Maleisië maken. President Soekarno kwam hier tegenop en begon de confrontatie.
Jammer genoeg was het bestaan van de P.D. maar van korte duur. Als kleine lokale partij voldeed de P.D. niet aan de voorwaarden gesteld voor een nationale partij. Daarom werd ze door President Soekarno ontbonden. Hoe belangrijk het is een invloedrijke persoon op je hand te hebben bleek uit een voorval bij de confrontatie met Maleisië tussen 1963 en 1965 tijdens het presidentschap van Soekarno. De regering kwam toen met het plan om alle geestelijken en kloosterlingen die werkzaam waren op West Borneo, in Pontianak samen te brengen. Gelukkig was er Bapak Kasimo, een vooraan- staand Javaanse katholiek, die van mening durfde te verschillen en er ook


   118   119   120   121   122