Page 121 - geschiedenis
P. 121

Hoofdstuk 3. Amerikaanse SMM en Regio Indonesië 1959-1973 107
vooruit kwam. Hij slaagde erin President Soekarno van bovengenoemd plan af te houden.
Mgr. Lambertus van Kessel, eerste bisschop van Sintang
Een belangrijk moment in het zelfstandig worden van de Indonesische Kerk was de oprichting van de hiërarchie op 3 januari 1961. Hierdoor kwam er voor Indonesische Kerk een einde aan de missie-status en werden alle Indonesische apostolische vicariaten verheven tot bisdom. Het apostolisch vicariaat Sintang werd bisdom Sintang. Mgr. Lambertus van Kessel, vanaf 1956 Apostolisch Administrator van het Vicariaat, werd de eerste bisschop van Sintang.
De benoeming van Mgr. van Kessel tot bisschop riep meteen de vraag op, waar hij tot bisschop gewijd zou worden. Veel mensen hoopten dat het in Sintang zou zijn, maar Sintang had tot op dat moment nog geen kerk. Zijn familie en Nederlandse confraters hoopten dat hij in Nederland gewijd zou worden, maar de slechte politieke relatie tussen Nederland en Indonesië maakten dit onmogelijk. Uiteindelijk werd besloten om de bisschopswijding plaats te doen vinden in België in de montfortaanse parochie te Leuven. Op 15 augustus 1961 werd van Kessel in Leuven tot bisschop gewijd door de montfor- taan Mgr. Theunissen, aartsbisschop van Blantyre, Malawi, geassisteerd door de montfortaanse bisschoppen Mgr. Bruls (Bisschop van Villavicencio, Colum- bia) en Mgr. Augustin (Coadjutor van Port-de-Paix, Haïti). Het wapenschild van Mgr. van Kessel geeft iets weer van hetgeen hem dierbaar was. Hij koos in de lijn van de H. Montfort als wapenspreuk "Soli Deo", "voor God alleen". Op de onderzijde van het wapenschild stond een sago-palmboom op een lichtgoud veld, een veel voorkomende boom op Borneo. Daarboven rees een stralende zilveren ster op een azuren veld, symbool van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee wakend over zijn nieuwe bisdom.
Na de bisschopswijding verbleef Mgr. van Kessel nog 2 maanden bij zijn moeder en verzamelde hij geld om zijn arm bisdom te kunnen opbouwen. Eind oktober zette hij weer voet op Indonesische bodem en werd hij met alle eer ontvangen in Sintang. Door de kapucijn en aartsbisschop van Pontianak, Mgr. Herculanus van der Burgt, werd hij officieel aangesteld. Een ooggetuige vertelde dat de nieuwe bisschop twee dagen lang werd gevierd en dat veel regeringsfunctionarissen hem ontvingen met wel 50 toespraken. Nauwelijks bekomen van deze geweldige ontvangst, bracht de nieuwe herder een bezoek aan alle staties en parochies van zijn bisdom. Van deze rondreis leeft nog steeds het verhaal, dat Mgr. van Kessel in Lanjing, gelegen aan de Lebang rivier, de rivier niet durfde over te steken. Hij durfde niet over een "bruggetje" dat bestond uit één boomstam en de enige toegangsweg was tot het dorpje Lanjing.


   119   120   121   122   123