Page 124 - geschiedenis
P. 124

110 SMM in Indonesië 1939-2005
vertrekken naar Indonesië omdat nu de verhouding tussen Indonesië en Amerika niet stabiel was.
De vraag om hulp aan Nederland door de Amerikanen werd door provinciaal Hermans goed ontvangen, hetgeen blijkt uit het feit dat broeder Athanasius (Adrianus Sommers) en pater Wim Johannesma gevraagd werden zich klaar te maken om naar Indonesië te vertrekken. Ook pater Joep van Lier en pater Piet Derckx, gewijd op 27 maart 1965, werden benoemd voor Indo- nesië. Helaas werd het vertrek van deze vier jonge krachten uitgesteld wegens de coup d'état op 30 september 1965. Door die staatsgreep was er in Indonesië een onduidelijke situatie ontstaan. Mgr. van Kessel was op dat moment in Rome voor het Tweede Vaticaans Concilie. Om de nieuw benoemden moed te geven en tevens wat duidelijkheid over de situatie in Indonesië, schreef monseigneur vanuit Rome het volgende bericht:
"Gisteren heb ik vernomen dat behalve een Amerikaanse pater ook P.Johannesma een visum voor Indonesië gekregen heeft. Br. Athanasius kreeg het al eerder. Vanwege de troebelen in Indonesië is het mogelijk dat u de raad krijgt hen nog niet te laten gaan. Toch meen ik u gerust te kunnen vragen, als er niets anders tussenkomt, hen beiden binnen niet al te lange tijd (b.v. nog dit jaar) te laten vertrekken. Hier heb ik ook inlichtingen ingewonnen en men heeft me gezegd dat het nu kan gebeuren. Gisteren zijn van hier missionarissen van de H. Familie naar O-Borneo vertrokken en op het einde van deze maand zullen vanuit Nederland Capucijnen naar W-Borneo vertrekken. Enkele weken geleden heb ik de Zrs. van Asten aangeraden nog niet te vertrekken, maar die raad berust op het verbroken zijn van verbindingen tussen Java en Borneo. Deze zijn nu echter weer hersteld. De coup d'état die 30 september jl. plaats vond, was lang verwacht. Het verloop ervan is tot nog toe gunstig. Wel is niet te zeggen, wat dit op de lange duur zal worden. Nu laat het zich echter aanzien dat het communisme een zware terugzetting krijgt. Het onderdrukken vh communisme, zoals dat nu door het leger gebeurt, is wel niet de manier om communisme overbodig te maken en het kan nog best dat vd kant van communistische kopstukken reactie komt. Toch is niet te zeggen dat het gevaarlijker is in Indonesië dan vóór de coup. Op 22 Okt. jl. ontving ik een brief op 7 Okt. in Sintang geschreven waarin gezegd werd dat in ons gebied niets was voorgevallen. Ook Fr. Lynch smm vraagt vanuit Jakarta op 18 dezer om vlugge overkomst vd Amerikaanse. pater Hassett.
Gezien we echt om hulp zitten te springen vraag ik dus niet langer uit te stellen met het vertrek van die twee dan nodig of wenselijk is....".
Nieuwe generatie missionarissen
De onzekere politieke situatie in Indonesië weerhielden broeder Ad Sommers (Athanasius) en de paters Wim Johannesma, Joep van Lier en Piet Derckx er


   122   123   124   125   126