Page 126 - geschiedenis
P. 126

112 SMM in Indonesië 1939-2005
van de jaarlijkse regionale vergadering, een mooie gelegenheid om kennis te maken met de aanwezige confraters en de leiding van het bisdom. De verga- dering had bepaald dat van de drie jongeren er twee in Sintang zouden blijven met als taak de zorg voor het immens grote dienstreisgebied Lebang/Ke- lam/Dedai en Ketungau en de derde naar de parochie Sedjiram zou gaan. De vergadering had niet uitgemaakt wie naar waar zou gaan, omdat ze hun capaciteiten niet kenden. Één dag na aankomst werd strootje getrokken om de plaats van de drie te bepalen: Joep van Lier trok het strootje Sedjiram, Wim Johannesma en Piet Derckx Sintang. Dat was dus geregeld. Maar er dook een probleem op, pater Lor Collijn in Serawai was ziekelijk en zijn huisgenoot Huub Swerts was nog niet terug van verlof. Men vond het onverantwoord dat Lor alleen zat. Piet Derckx werd gevraagd voorlopig Lor te vergezellen. Hij pakte zijn koffers bij elkaar om naar Serawai te gaan 200 km. stroomopwaarts in de Melawi-rivier. Toevallig was meneer Antang, een vooraanstaande paro- chiaan van Serawai/Embaloh, in Sintang voor inkopen en ging met zijn bootje terug naar huis. Vanwege de droge tijd was het waterpeil van de Melawi-rivier erg laag hetgeen het varen moeilijk maakte. Om de 100 km. naar Nanga Pinoh af te leggen had men 2 dagen nodig. In Nanga Pinoh werd aangelegd om wat zaken te doen en had Piet de gelegenheid zijn oudere confrater Ferry Hoogland te bezoeken. Daarna ging de reis verder. Na 8 dagen begon het plots te stort- regenen. Door de tropische buien steeg het water en werd de stroming van de rivier met het uur sterker, zodat de motor van het bootje niet meer bij machte was tegen de stroom op te varen. De reis van Sintang naar Serawai, die bij normaal water 4 dagen duurde, nam uiteindelijk 12 dagen in beslag. Er was een hartelijke ontvangst op de pastorie van Serawai met een groot glas jenever. De dag erop begon met een gezamenlijke eucharistieviering, een ontbijt en daarna het werk in de polikliniek. De parochie Serawai werd normaliter door 2 missio- narissen verzorgd. Om beurten ging een van hen op dienstreis de dorpen en scholen bezoeken, terwijl de ander thuis de pastorale taak en de polikliniek verzorgde. Zo kreeg Piet zijn eerste ervaringen op pastoraal, medisch en onderwijs gebied. Eind 1966 kwam Huub Swerts terug van verlof en kon Piet terug naar Sintang om te beginnen aan zijn eigenlijke taak, dat dacht hij tenminste. Maar nu was in Putussibau pater Huub Reijnders alleen, zijn Amerikaanse huisgenoot Everett Brown was ziek en voor behandeling naar Amerika. Omdat Piet nog niet begonnen was met zijn eigenlijke taak werd hij gevraagd te helpen. Zes maanden lang was hij in Putussibau en verzorgde mede de staties Mendalam en Melapi.
Pas in juli 1967 kon hij zijn eigenlijke taak beginnen als dienstreis- pastor in de buitengebieden van de immens grote parochie Sintang. Maar alweer gebeurde er iets onverwachts. Pater Wim Johannesma, die nauwelijks een jaar had rondgereisd in de Lebang en Ketungau, besloot terug te gaan naar


   124   125   126   127   128