Page 13 - geschiedenis
P. 13

Inhoud + voorwoord XI
VOORWOORD
De eerste montfortanen stapten april 1939 in Nederlands Indië aan wal om te gaan werken voor de misdeelden en armen. "Ze gingen waarheen de geest hen dreef", zegt Montfort van zijn volgelingen in de Brandende Bede. Gedreven door het voorbeeld van hun stichter, die eind zeventiende eeuw zijn familie verliet om zich in te zetten voor de armen, begonnen de missionarissen in de binnenlanden van West-Borneo bij de Dajaks hun pionierswerk. Hun komst in Indonesië opent een nieuwe bladzijde in de geschiedenis van de montfortanen. Nu, zeventig jaar later, leeft en werkt er een groep Indonesische medebroeders met nog enkele Nederlanders. Wat er sindsdien is gebeurd, leest u in dit boek.
Sprekend over zijn volgelingen stelt Montfort in zijn "Brandende Bede" de vraag: "Wie komen daar aanvliegen als wolken"? In vlammende woorden beschrijft hij daarna voor zijn volgelingen zijn verlangens en verwachtingen. Wie zijn die mensen die in de geest van Montfort huis en haard verlaten hebben om te werken voor "vreemde" mensen?
Toen er een nieuwe generatie montfortanen kwam en mijn werk in Indonesië ten einde liep, kwam ik mediterend over bovengenoemde tekst op de gedachte de geschiedenis te schrijven van het leven en werken van de montfortanen in Indonesië. Als herinnering aan de oorsprong van dit boek heb ik als ondertitel gekozen: "Wie komen daar aanvliegen als wolken".
In 2003 nam pater Ignatius Widodo mijn taak als delegatieoverste over en kreeg ik de tijd om te beginnen met mijn voorgenomen werk. Ik consulteerde Mathijs Schoffeleers die op dat moment bezig was met het schrijven van de geschiedenis van de montfortanen in de lage landen. Met zijn hulp stelde ik een schema samen dat uiteindelijk heeft gediend als leidraad voor dit boek. Het eindresultaat ligt nu voor u. Het is een terugblik op een periode, waarin de montfortanen met genoegen, met vallen en opstaan, leefden en werkten in Indonesië. Een periode ook, waarin de Indonesische delegatie ontstond, eerst onder toezicht van de Nederlandse provincie en later rechtstreeks onder het generalaat.


   11   12   13   14   15