Page 133 - geschiedenis
P. 133

Hoofdstuk 3. Amerikaanse SMM en Regio Indonesië 1959-1973 119
de vragen die ze hadden ontvangen van de generaal als voorbereiding op het kapittel. Aan iedere montfortaan werden ter overweging opdrachten gegeven, die ieder persoonlijk moest beantwoorden. Bovendien beïnvloedde de inbreng van pater Hermans niet alleen hun religieus leven, maar ook hun pastoraal werk. Veel missionarissen werden door deze bijeenkomst gemotiveerd om meer dan van te voren leken bij hun pastoraal werk te betrekken.
Regio Sintang aan de vooravond van het Generaal Kapittel van 1969
Om alle montfortanen zoveel mogelijk te betrekken bij het vernieuwingsproces van het religieuze leven nodigde pater generaal Heiligers alle regionale over- sten uit in januari 1969 naar Rome te komen voor een bijeenkomst in verband met het komende kapittel. Pater regionaal Lam van den Boorn vertegen- woordigde Indonesië. Bij die gelegenheid gaf hij de volgende situatieschets van de regio:
Actuele Situatie:
Naam
Begin 1964
Einde 1968
Hoofdparochies
7
7
Bijstaties
64
86
Gedoopte Katholieken
10.168
13.300
Catechumenen
3.058
4.000
Wereldheren
1
3
Paters Montfortanen
20
22
Broeders Montfortanen
5
6
Franciscanessen van Asten
38
34
Onderwijzers/Catechisten
118
133
Onderwijzeressen/vr. catechisten
6
16
Fraters op het groot-seminarie
2
2


   131   132   133   134   135