Page 134 - geschiedenis
P. 134

120 SMM in Indonesië 1939-2005
De groei sinds het laatste generaal kapittel
Het aantal katholieken laat een stijging zien. Toch mag men niet naar de statistieken kijken om te weten hoe groot de invloed van de kerk is. In feite is de invloed van de Indonesische Katholieke Kerk groter dan de statistieken doen vermoeden, aldus Lam.
Een ander punt is, dat, hoewel er sprake is van een groei, het aantal montfor- tanen helaas nauwelijks is gestegen met als gevolg dat het niet mogelijk is nieuwe staties en parochies te openen. Lam voegt er aan toe: missionair bezig zijn bestaat niet in het beheren van zoveel mogelijk dorpen, maar in de manier waarop de kerk het christelijk leven verspreidt en de methode om zowel de katholieken als niet-katholieken te beïnvloeden.
De relatie met de Amerikaanse provincie
Regio Sintang heeft een goede relatie met de Amerikaanse provincie, zegt Lam. Zowel de provinciaal als de provinciale raad van Amerika zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor Missie Borneo. Dit laatste bleek toen pater Jos Hermans zijn visitatierapport gaf. Zij aanvaardden dat rapport, dit helaas in tegenstelling met andere Amerikaanse confraters, die niet lang geleden wel hun steun hadden gegeven om te gaan werken in Borneo. De reden hiervan, aldus Lam, moet gezocht worden in het feit dat de Amerikaanse provincie financieel gezien in moeilijkheden was en er steeds meer stemmen opkwamen die eisten dat meer aandacht besteed moest worden aan de pastoraal in eigen land of in Latijns-Amerika.
De relatie met de Nederlandse provincie
Na de overgang naar de Amerikaanse provincie bleef het contact met Nederland bestaan, vooral met de Nederlandse missieprocure. Ze is de regio Sintang blijven steunen en heeft haar verantwoordelijkheid nooit losgelaten. Als bewijs voerde Lam aan het feit dat pater provinciaal overeenkomstig de belofte nieuwe mensen heeft gestuurd. Hiervoor zijn de missionarissen de provinciaal erg dankbaar.
Als gevolg van het bezoek van pater Hermans aan Indonesië, zijn de Ameri- kaanse en de Nederlandse provincie overeengekomen om regio Sintang zo mogelijk te helpen voor een periode van drie jaar (1968-1971)
De relatie met de plaatselijke kerkelijke overheid
Heel duidelijk schildert Lam de verhouding met de bisschop van Sintang, Mgr. van Kessel. Hij zegt: soms ontstaat er een onvermijdelijke spanning tussen monseigneur en enkele confraters. Deze spanning ontstaat als er een menings- verschil is over de wijze van werken en de manier om iets op te lossen.


   132   133   134   135   136