Page 138 - geschiedenis
P. 138

124 SMM in Indonesië 1939-2005
de mogelijkheid van een permanent diaconaat voor de broeders. Maar het kapittel zag daar niets in omdat men vond dat de integratie de goede kant op gaat en dat zij meer actief aanwezig zijn in diverse provinciale functies. Een programma voor voortdurende vorming kan daarbij een hulp zijn. Ook werd besloten dat de broeders een eigen afvaardiging zullen hebben op het komende kapittel.
De vrucht van de hernieuwing van de constituties was "Montfortaan Vandaag". Dit boek opende een weg om het religieuze leven overeenkomstig de moderne tijd te beleven. De eerste editie verscheen in 1971, de tweede met een kleine aanpassing in 1975 en daarna had er nog een kleine aanpassing plaats in 1994.
De omstandigheden waarin de montfortanen werken
De zestiger jaren hadden veel veranderingen gebracht in het kerkelijk leven. Wat betekenden nu deze veranderingen voor het bisdom Sintang met een bevolking die een heel ander levenspatroon heeft en die leeft zonder de nodige transport- en communicatiemiddelen? Wat deden de montfortanen en met wel- ke middelen probeerden ze, gesteund door die veranderingen, de levens- standaard van de mensen aldaar op te vijzelen?
Onderwijs
Reeds vanaf het begin hadden de missionarissen veel aandacht voor het onder- wijs. Het begon door de jezuïet H. Looymans, die in 1891 te Sejiram de eerste katholieke school van het diocees Sintang opende. Vóór de oorlog van 1940 verzorgde het diocees Sintang 6 driejarige scholen. Zij die op deze scholen slaagden zetten elders hun studie voort aan een zesjarige basisschool. Er waren ook kinderen die hun onderwijs voortzetten op de landbouwschool in Nyarumkop, dichtbij Singkawang.
Na de onafhankelijkheid van Indonesië groeide het aantal katholieke basisscholen snel. In 1970 verzorgde het bisdom 36 scholen met 4.336 leer- lingen plus 3 scholen van voorbereidend middelbaar onderwijs, 1 huishoud- school en 1 driejarige technische school. Aanvankelijk werkte men met lokaal opgeleide onderwijzers en leraren, maar na de zeventiger jaren kwam daar verandering in. Toen waren er 152 leerkrachten, waarvan 50 afkomstig van een kweekschool op Java.
Met de groei van het aantal scholen en kwalitatief beter onderwijs groeide het verlangen van de jeugd naar een betere en comfortabelere toekomst. Om het belang van het onderwijs te onderstrepen richtte in 1948 het bisdom een stichting op genaamd Yayasan Sukma met als voorzitter Pelaun Suka. Later is


   136   137   138   139   140