Page 139 - geschiedenis
P. 139

Hoofdstuk 3. Amerikaanse SMM en Regio Indonesië 1959-1973 125
pater Ding voorzitter geweest. Bij de stichting werd voor de lopende zaken pater Lam vd Boorn aangesteld als secretaris executief. Het eerste kantoor van Sukma was een klein kamertje op de tweede verdieping van het jongens- internaat in Sedjiram. Lam schrijft hierover: "Toen ik deze taak ontving, had ik niet eens een pen en griffel, laat staan een typemachine". Hij moest zonder enige ervaring aan deze taak beginnen, zonder te weten wat te doen met zijn kantoor in het verafgelegen Sedjiram. Daarom verhuisde hij al snel naar Sintang waar diverse regionale kantoren waren en hij beter kon functioneren. Wat moest hij in feite doen? Hij moest de salarissen, aanstellingen en pensioenen van de onderwijzers regelen, zorgen voor lesmateriaal dat bestond uit schoolboekjes, leien en griffels, bordenverf, pennen, inkt enz.
In de vijftiger jaren opende Yayasan Sukma de eerste Katholieke SMP (VMBO) in Putussibau met als hoofd zuster Anselma, smfa die later opgevolgd werd door zuster Marietta, smfa. In de zestiger jaren opende Sukma de Katholieke VMBO "Bukit Raya" in Nanga Serawai. Deze school werd geregeld door pater Lor Collijn en Toon Bernard. Rond 1962 werd het secretariaat overgenomen door pater Servé Hamers, die rond 1963 in Sintang de VMBO "Panca Setya" opende. Mgr. van Kessel opende in 1968 te Sungai Putih zijn geliefde project, namelijk een ambachtsschool genaamd "STP Gaharu Remaja". Pas in 1973, toen monseigneur zijn taak beëindigde en naar Nederland terugging gaf hij deze school over aan Yayasan Sukma. In de zeventiger jaren werd nog een vmbo geopend in Nanga Pinoh en in Lanjing. In 1980/1981 opende Servé Hamers in Sintang de SMA (havo) Panca Setya en een jaar later de "SMEA Budhi Luhur" (hbo).
Op onderwijsgebied hebben de montfortanen, een belangrijke taak vervuld en daarmee 'de kleine man' geholpen. Ook moet vermeld worden dat de Franciscanessen van Asten vanaf de veertiger jaren veel aandacht hebben besteed aan de vooruitgang van de vrouw via hun huishoudschool. Op plaatsen hebben zij jarenlang praktische kook- en naaicursussen gegeven en meisjes voorbereid op hun leven als moeder en huisvrouw.
In 1967 begonnen de montfortanen in Sintang met het geven van cursussen voor voorgangers in de dorpen. De voorgangers leerden voor te gaan in de gebedsdiensten, de administratie bij te houden en leider te zijn van de plaatselijke katholieke gemeenschap. Al snel zag men de noodzaak van een Middelbare Catechisten School (SKMA) en nog later van de opleiding voor godsdienstleraren/leraressen (PGAK). Deze school leidde honderden catechis- ten en godsdienstleraren/leraressen op niet alleen voor het diocees Sintang, maar ook voor het bisdom Sanggau, Ketapang en Samarinda. Pater Reinold Dijker is de stichter en medeontwikkelaar van een school die meer dan 10 jaar in dienst heeft gestaan van het bisdom Sintang en vele andere bisdommen. De


   137   138   139   140   141