Page 141 - geschiedenis
P. 141

Hoofdstuk 3. Amerikaanse SMM en Regio Indonesië 1959-1973 127
hun komst in de dertiger jaren openden zij een klein ziekenhuis in Benua Martinus en namen zij bij het vertrek van de zusters franciscanessen van Veghel (SFIC) in Sedjiram de taak over om zieken te verzorgen. Bovendien hielpen de zusters in de regeringsziekenhuizen van Putussibau en Sintang. In Nanga Pinoh hebben zij tientallen jaren hun beste krachten gegeven aan de gezondheidszorg met hun polikliniek en hulp bij bevallingen.
In de 40-, 50-, en 60-er jaren was er geen of soms één dokter voor het grote gebied rond Sintang en Putussibau. Van regeringszijde waren er enkel een paar verplegers. Duidelijk niet voldoende om de mensen in de binnenlanden medische zorg te verschaffen. Bewust van dit tekort werd aan de missionarissen gevraagd de Memisa-cursus te volgen om beter in staat te zijn zieken te helpen. Om nog meer tegemoet te komen aan de vraag om medische hulp openden de missionarissen een polikliniek in Bika en Serawai.
De verwezenlijking van het spreekwoord "mens sana in corpore sano" behoorde tot de zorg van de missionarissen. Veel missionarissen bleken echt kundig te zijn, zo zelfs dat zij bekendheid genoten en gezochte personen waren, zoals Toon Voncken, Jan Linssen, John Breslin en Toon Bernard. De medische hulp opende een weg voor een betere hygiënische leefwijze, voor catechese en het aanvaarden van het katholiek geloof. Pater Huub Swerts vertelt zijn ervaring in het dorpje Pakak. Toen hij voor de eerste keer dat dorpje binnen- kwam werd hij door het dorpshoofd ontvangen met de woorden: "Als meneer hier komt om een school te openen of om medische hulp te geven, welkom!! Maar als meneer komt voor de godsdienst, nee!!"
Medische hulp bieden aan de mensen in het binnenland en het openen van kleine ziekenhuizen of poliklinieken voldeden aan een zeer grote behoefte. De toenmalige regering had dat in haar programma staan, maar bezat niet de krachten en mogelijkheden om dat programma tot ver in de binnenlanden uit te voeren. Vandaar dat regeringsfunctionarissen blij waren met het werk van de missionarissen en niet moeilijk deden bij de aankoop van medicijnen en het binnenlaten van Amerikaanse hulp via de Catholic Relief Service. Via de CRS kwamen veel medicijnen binnen. Op deze wijze konden met name de volks- ziektes framboesia, tuberculose, malaria, en vele andere ziektes bestreden worden. Met voldoening kan gezegd worden dat de medische hulp door de missionarissen bijgedragen heeft aan de verlichting van veel lijden.
Personeel
Het bureau voor statistieken van Indonesië zegt dat in 1971 het bisdom Sintang in totaal 78.404 katholieken telde. Dit is een mooi gegeven. Maar dit cijfer zegt niets over de kwaliteit van de gelovigen en de groei van het kerkelijk werk. Hoe dan ook, het aantal katholieken was behoorlijk gestegen en het werd tijd na te denken hoe het verder moest en met welke methode het kerkelijk werk, dat door


   139   140   141   142   143