Page 145 - geschiedenis
P. 145

Hoofdstuk 3. Amerikaanse SMM en Regio Indonesië 1959-1973 131
In die tijd was er geen hulp te verwachten van de Nederlandse provincie, omdat al het geld opging aan de opleiding in Schimmert, Oirschot en Meerssen. De latere overgang naar de Amerikaanse provincie bracht een kleine verlichting, maar ook hun geldelijke steun was niet genoeg om te voldoen aan de behoefte van de missionarissen. Bisdom Sintang leefde van de schuld. Pas in de 70-er jaren werd de situatie voor het bisdom en de montfortanen beter toen diverse instanties in binnen- en buitenland projecten begonnen te steunen. Door grote projecten als de bouw van Wisma Dharmawati (zusterhuis met internaat) in Sintang, scholen en andere gebouwen, kreeg het bisdom inkomsten, omdat men behalve de kosten voor materiaal, ook de salarissen van de bouwheer, architect en dergelijke mocht berekenen. Op die manier kon het bisdom beetje bij beetje haar lasten verlichten en een gezondere financiële basis opbouwen.
Opbouw van het bisdom
De zagerij, smederij en motorenwerkplaats in Sungai Putih, enkele kilometers stroomafwaarts van Sintang, waren jarenlang de drijfveer voor de opbouw van het bisdom. De officiële naam van dit diocesane bedrijf was "Umis" afkorting van Usaha Misi ofwel de Onderneming van de Missie. Dit bedrijf begon met het schaven van hout in Sungai Durian onder leiding van broeder Alphons van Extel. Omdat het bedrijfje geluidshinder veroorzaakte, verhuisde het in 1951 iets stroomafwaarts naar Sungai Putih. Daar was een geschikte plaats om de zaak iets ruimer op te zetten zodat ook boten konden aanleggen en houtvlotten verwerkt konden worden. Hier hebben de montfortaanse broeders met behulp van vele andere mensen tientallen jaren hard gewerkt. Umis heeft tijdens zijn bestaan altijd een zeer voorname functie gehad in de opbouw van het diocees Sintang, voor de transportatie en reparatie van allerlei spullen. De parochies en staties in het binnenland werden door Umis voorzien van benodigdheden zoals bouwmateriaal, levensmiddelen, dieselolie, benzine, petroleum enz..
Meneer Klaudius Tjawan was jarenlang manager en boekhouder van Umis. Hij regelde de bestellingen en administratie voor de smederij, zagerij, scheepswerf, reparatieplaats voor motoren enz.. Van de montfortanen werkten er broeder Bruno, bankwerker en bouwer, broeder Ad Sommers, mecanicien, broeder Alphons, bouwdeskundige, broeder Matthieu, verzorger van trans- porten en broeder Piet van Hoof, architect en bouwer van vele scholen, kerken en woonhuizen. Het zijn de broeders geweest die gezorgd hebben voor de fysieke opbouw van het bisdom Sintang. Broeder Piet van Hoof die 19 januari 1971 zijn eerste voeten zette op de Indonesische bodem, heeft tientallen timmerlui opgeleid die zelfs buiten het bisdom betrokken waren en zijn bij de opbouw van de hele regio. Piet was de ziel en de man achter de ambachtsschool dicht bij de zagerij. Piet leidde daar vele ambachtslui op en bracht hen tevens liefde bij voor land- en tuinbouw.


   143   144   145   146   147