Page 146 - geschiedenis
P. 146

132 SMM in Indonesië 1939-2005
De werknemers van Umis hadden hun bezigheden niet alleen op Sungai Putih, zij waren ook de stuurlui van de diocesane boten "Harapan" en "Ferry", boten die zorgden voor de aan- en afvoer van de benodigdheden vanuit Sintang naar Pontianak en van Sintang naar de parochies en staties. In de tijd van Mgr. van Kessel waren zij tevens stuurlui van de "Rasul", de boot waarmee de bisschop zijn tochten maakte naar de parochies. Tot de jaren 80 was Umis bij al het wel en wee van bisdom Sintang betrokken. Was Umis tot dan toe praktisch het enige bedrijf in de regio, in de jaren tachtig werd dat anders. Door het kappen van het woud, door goudontginningen en de aanleg van wegen, kwamen er ondernemingen die hetzelfde werk gingen doen als Umis. Op den duur konden de smederij, zagerij en de reparatiewerkplaatsen de concurrentie niet meer aan en bleef er niets anders over dan de zaak te verkopen. De verkoop van dit complex was een tegenslag voor de werknemers die er jarenlang hun beste krachten hadden gegeven. Dankzij de goede zorgen van de broeders Ad Sommers en Piet van Hoof, die zich het lot van hun werknemers aantrokken, viel achteraf gezien het leed mee. Zij slaagden erin voor bijna alle werknemers een plaats te verkrijgen bij de nieuwe werkgever. Broeder Ad Sommers bleef zelfs nog enkele jaren als coördinator bij de nieuwe baas werken. Zoals hij al jarenlang gedaan had voor het bisdom, zo ging Ad iedere morgen in alle vroegte met een klein bootje naar Sungai Putih en zijn nieuwe baas.
Seminaristen
Vóór de onafhankelijkheid van Indonesië had het diocees Sintang jongens op het klein-seminarie in Nyarumkop, onder hen waren Aloysius Ding en Oevang Oeray. In de 50- en 60-er jaren waren dat zo'n 30 jongens. In de jaren 1962 tot 1965 werden van die vele kandidaten drie seminaristen priester gewijd, het waren de wereldheren Jan Ngumbang, Matias Lungai en Elias Kinson. Mgr. van Kessel leidde enkel wereldheren op. Bij gelegenheid van de priesterwijding van de montfortaan Ignatius Widodo zei Mgr. Isaak Doera: "Mgr. van Kessel ging er vanuit dat het bisdom Sintang voor de wereldheren was afkomstig uit dit gebied." Dit zei Mgr. Doera uitgaande van de woorden van Mgr. van Kessel: "Als wij priesters uit het Westen oud zijn en weer teruggaan naar huis, zullen de wereldheren afkomstig van hier ons werk voortzetten". Mgr. van Kessel was zeer begaan met hen die naar het kleinseminarie in Nyarumkop wilden gaan, aldus Mgr. Doera.
De locale kerk en inculturatie
Voordat je Dajak schilderingen zag in de regeringsgebouwen, zag je ze al op de voorgalerij van de pastorie in Benua Martinus. Voordat de term Indone- sianisatie populair werd, vierden de katholieken van Benua Martinus reeds hun Pamole-beo feest op Pinksteren, had pater Alois Ding het Dange feest reeds op


   144   145   146   147   148