Page 149 - geschiedenis
P. 149

Hoofdstuk 3. Amerikaanse SMM en Regio Indonesiƫ 1959-1973 135
Mgr. van Kessel trekt zich terug als bisschop van Sintang
Overeenkomstig de afspraak, stuurde de Nederlandse provincie regelmatig nieuwe krachten naar Indonesiƫ. In 1967 werd Jacques Maessen uitgezonden, zijn eerste standplaats was Sedjiram; daarna kwam in 1968 Nico Schneiders, hij ging werken in Serawai. Een jaar later kwam Kees Smit, die een groot gedeelte van het dienstreisgebied rond Sintang kreeg te verzorgen. In 1970 versterkte Peter Hoogland de gelederen in Benua Martinus en weer een jaar later kwam Frans Luiten, die ging werken in Sedjiram. In hetzelfde jaar 1971 kwam bouwmeester broeder Piet van Hoof, hij nam de bouwafdeling over in het bisdom Sintang. Dit leek een flinke aanvulling, maar in feite was het een afwisseling van de wacht. Zij waren de vervangers van de oude garde missionarissen die vanwege leeftijd of ziekte niet meer in staat waren te werken. Zo verliet in 1968 pater Laurentius Collijn Borneo, gevolgd door broeder Alphons (Johannes van Extel). Pater Lor had behalve slechte longen en een hartkwaal last van scherp licht, hij moest zijn ogen afschermen met donkere glazen. Broeder Alphons had zware suikerziekte. Pater Harry L'Ortye zag slecht en moest voor een behandeling naar Nederland. Gelukkig kwam hij na de behandeling weer terug en verbleef tot 1982 in Sedjiram. Met pater Ferry Hoogland, de oom van Peter Hoogland, was het weer anders. Nauwelijks terug van zijn verlof uit Nederland kreeg hij buikklachten. Omdat de behandeling door de zusters in Sedjiram en ook in het ziekenhuis van Sintang geen verandering van betekenis bracht, ging hij uiteindelijk naar Nederland voor een behandeling in het Johannes de Deo ziekenhuis in Haarlem. Daar ontdekte de dokter een tumor in zijn buik. Hij werd geopereerd en nam daarna de nodige tijd voor revalidatie. Als tijdvulling vroeg pater provinciaal Huub Somers hem om de geschiedenis van de montfortaanse missie in Indonesiƫ te schrijven. Men ried hem aan daarvoor naar Rome te gaan om gegevens te putten uit het archief in het generalaat. Helaas stond zijn ziekte hem niet toe naar Rome te reizen. Pater Ferdinand Hoogland overleed nauwelijks 62 jaar oud op 23 juli 1971 te Haarlem.
Op deze wijze verloor het bisdom Sintang in korte tijd kostbare krachten met veel ervaring. Het verlies werd nog groter toen in de L'Osservatore Romano van 15 augustus 1973 te lezen stond dat de H. Stoel aan Mgr. Lambertus van Kessel verlof gaf zich terug te trekken als bisschop van Sintang. Eerlijk gezegd was het terugtrekken van de ziekelijke Mgr. van Kessel geen verrassing. Zijn plan was al uitgelekt toen hij in mei 1973 zijn laatste rondreis door het boven Kapuas gebied maakte. Monseigneur bezocht toen Benua Martinus om kleur te geven aan het 60-jarig bestaan van de parochie. Bij die gelegenheid werd het nieuwe ziekenhuis ingezegend. Daarna was de


   147   148   149   150   151