Page 15 - geschiedenis
P. 15

Inleiding SMM in Indonesië 1
DE MONTFORTANEN in INDONESIË van 1939 tot 2005
INLEIDING
SITUATIE vóór de KOMST van de MONTFORTANEN
De Katholieke Kerk in Indonesië
Katholieke missionarissen waren niet overal in Indonesië welkom. Het was afhankelijk van de koloniale bezetter. In de 16de eeuw verspreidde de katholieke kerk zich in het oostelijk deel van Indonesië: de Molukken, Flores, Solor en Timor. Maar vanaf het moment dat de VOC (Verenigde Oost-Indische Com- pagnie) Portugal verdreef, veranderde de situatie. In de 17de en 18de eeuw stond de VOC niet toe dat katholieke priesters, zusters en broeders dit gebied binnen- kwamen. Zodoende werd het aantal katholieken steeds kleiner.
Pas in het begin van de 19de eeuw kwam er verandering in de zaak, toen de Nederlands-Indische regering aan enkele priesters verlof gaf te gaan werken onder de Europeanen. Maar de aanwezigheid van die priesters was van korte duur. Ze werden het land uitgewezen toen Mgr. Grooff, de eerste Apostolisch


   13   14   15   16   17