Page 150 - geschiedenis
P. 150

136 SMM in Indonesiƫ 1939-2005
bisschop in Bika geweest om de kerk, getekend en gebouwd door broeder Bruno, in te zegenen. De situatie van Bika was, na het vertrek van de Amerikaanse montfortanen, triest te noemen. De grote parochie werd op dat moment bediend door de zieke wereldheer Jan Ngumbang. Monseigneur voelde zijn machteloosheid om daar iets aan te doen, aldus vertelde hij aan zijn confraters in Sedjiram. Hij voegde er aan toe geen kracht meer te hebben om verder te gaan. Hij zou zich terugtrekken. Toch werd zijn terugtrekking gevoeld als een groot verlies, vooral omdat monseigneur behoorde tot de pioniers van missie op Borneo waarvan hij bovendien jarenlang hoofd was geweest. Op 18 augustus 1973 werd pater Lam van den Boorn door Rome aangewezen als apostolisch administrator van het bisdom Sintang.
Terugziend op de persoon Lambertus van Kessel mogen we zeggen dat hij een eenvoudige mens was, die er niet van hield op de voorgrond te treden. Leider te zijn was voor hem een last. Hij had last van reumatiek en kon daardoor niet lang zitten. Om zich te ontspannen en te ontdoen van stress ten gevolge van zijn zware taak had hij de gewoonte om 's zaterdags te tuinieren in Sungai Putih. Als hobby verdiepte hij zich in de Indonesische taal en het dialekt van de Embaloh-stam. Hij verzamelde oude verhalen van de Embaloh-Dajaks en was bezig met het verzamelen van Embaloh-woorden met de bedoeling een woordenboek samen te stellen.
Na op 1 oktober 1973 zijn taak overgedragen te hebben aan Lam van den Boorn, verliet Mgr. van Kessel op 8 oktober de stad Sintang en ging voorgoed terug naar Nederland.
De Amerikaanse Provincie laat Indonesiƫ los en de visitatie van pater generaal Marcel Gendrot
Het contract van het bisdom Sintang in 1968 met de Amerikaanse provincie was veelbelovend. Jaarlijks zou het bisdom 10.000 dollar ontvangen en de montfortaanse regionale kas 5.000 dollar. Maar de verwezenlijking is tegen- gevallen zodat twee jaar na de ondertekening van het contract pater Huub Somers, die intussen Jozef Hermans was opgevolgd als provinciaal, aan de regionale raad vroeg of het nodig was het contract met de Amerikaanse provincie te verlengen. Op 31 december 1970 antwoordde Lam van den Boorn aldus:
"Ofschoon niet alles verlopen is volgens afspraak met de Amerikaanse provincie, ben ik er toch sterk voor en de andere confraters met mij, om de contacten en verhoudingen zo goed mogelijk te houden; en ook om het in 1968 gemaakt contract te verlengen. We hebben begrip voor de buitengewone


   148   149   150   151   152