Page 151 - geschiedenis
P. 151

Hoofdstuk 3. Amerikaanse SMM en Regio Indonesië 1959-1973 137
moeilijkheden waarmee de Amerikaanse provincie de laatste jaren te kampen had en hopen, dat een en ander kan verbeteren."
Eind 1970 koos het Amerikaans provinciaal kapittel een nieuw provinciale raad. Pater Eugène Lynch werd herkozen als provinciaal en raadsleden werden de paters Leo Blais, Raymond Drohan, William Farrell en Antony Tambasco. Sprekende over hun verantwoording voor regio-SMM Sintang, beloofde de provincie te blijven helpen en de schuld te betalen overeenkomstig het contract van 1968.
De moeilijkheden van de Amerikaanse provincie en de gevolgen daarvan voor de missionarissen op Borneo kwamen Generaal Gendrot ter ore. Om die reden maakte hij, bij een visitatie aan Papua-New-Guinea, van de gelegenheid gebruik om door te reizen naar Indonesië. Op 22 januari 1972 arriveerde hij in Sintang en nam tot 10 maart 1972 de tijd de hoofdparochies van het bisdom te bezoeken en een ontmoeting te hebben met iedere missionaris afzonderlijk. Hij begon in Sintang, reisde naar Sedjiram, Bika, Putussibau, Benua Martinus en daarna naar Nanga Pinoh en Serawai.
Het bezoek van pater generaal werd zeer op prijs gesteld door de missionarissen. Zij voelden zich gesteund in hun werk omdat hij het leven van een missionaris ter plaatse wilde ervaren. Vooral voelden ze zich bevestigd, toen de generaal zijn waardering uitsprak voor hun werk. Hij had met eigen ogen gezien wat het betekende ver in de binnenlanden te leven zonder communicatiemiddelen, hij had ook ervaren wat het betekende vanwege de geweldige afstanden geen of weinig contact te hebben met je confraters. Deze ervaring leidde tot zijn voorstel om zo snel mogelijk een radiocommunicatiesysteem aan te leggen tussen de parochies.
Op 2 november 1972 kwamen alle montfortanen in Sintang bij elkaar om hun missiewerk te evalueren en een nieuwe regionale raad te kiezen. Lam van den Boorn werd herkozen als regionaal met als raadsleden de paters Joe Hassett en Piet Derckx. Nauwelijks een half jaar na het keuzekapittel nam Joe Hassett afscheid van Indonesië, hij ging terug naar Amerika. Piet Derckx nam zijn taak als vicaris over en Harry van Cuyk werd de nieuwe assistent. Deze regionale raad ging een zware taak tegemoet. Tijdens hun mandaat hadden er 2 cruciale feiten plaats: de regio veranderde van status, ze ging over van de Amerikaanse provincie naar de Nederlandse provincie, en de wisseling van het bisdomhoofd.
Tijdens het provinciaal kapittel in Bay Shore van 6-9 augustus 1973, waarbij ook pater generaal Gendrot aanwezig was, werd besloten om de Ameri- kaanse verplichtingen tegenover regio Sintang te beëindigen. Deze beslissing


   149   150   151   152   153