Page 153 - geschiedenis
P. 153

Hoofdstuk 3. Amerikaanse SMM en Regio Indonesië 1959-1973 139
bereid was regio Sintang over te nemen als de generale raad dat vraagt en na consultatie met de betreffende regio. Wel vroeg de Nederlandse Provincie aan de generale raad om Amerika te vragen het financieel verslag te overhandigen vanaf het begin van hun verantwoordelijkheid tot 1973 om te weten hoe groot de schuld was van de Amerikaanse provincie aan bisdom Sintang en aan de regionale kas van Sintang. Tegelijkertijd vroeg pater Huub Somers aan pater generaal om de Amerikaanse missionarissen in Indonesië te laten weten dat ze na hun verlof in Amerika altijd van harte welkom zijn in het diocees Sintang, ook al valt de regio nu onder het beleid van Nederland.
Rond de gezagswisseling van de Amerikaanse naar de Nederlandse provincie zijn er drie brieven, die aandacht vragen. Allereerst de brief van 13 oktober 1973 van pater generaal-assistent G. van der Asdonk gericht aan Amerika, aan de superior regionaal en de Apostolische Administrator Lam van den Boorn. In een informele brief gericht aan Lam stelde G. van der Asdonk voor om een alternatief te overwegen voor de status van regio Sintang:
"Zoals u wel weet is de Nederlandse Provincie bereid verantwoor- delijkheid voor Sintang terug te nemen en dan zou Sintang waarschijnlijk weer een regio of missie van Nederland worden. Er is echter een andere mogelijkheid die beter aan de tegenwoordige status beantwoordt en die misschien meer sympathiek voor de Amerikaanse provincie zou zijn, namelijk de status van Vicariaat, Provinciaal Vicariaat, zoals bijvoorbeeld Isangi en Tamatave; de beschrijving van zulk een vicariaat provinciaal vindt u beschreven in Actes du Chapitre Géneral (Rotselaar) blz. 37-38. De verheffing van uw missie in vicariaat zou een normale ontwikkeling betekenen en niet een stap terug zoals terugname door Nederland zou kunnen worden opgevat."
De tweede brief is die van 8 december, geschreven door Piet Derckx aan pater Frits van der Asdonk. Hij schreef hem omdat Lam van den Boorn intussen zijn taak als regionaal had overgedragen aan zijn vicaris Piet Derckx, dit om een dubbele functie van regionaal en apostolisch vicaris te vermijden. Bij gelegenheid van deze overdracht op de regionale bijeenkomst van 4-7 december 1973 was het voorstel van Frits van der Asdonk om de status van vicariaat te kiezen met de confraters besproken. Het resultaat van dat gesprek heeft Piet aan Frits doorgegeven met de volgende woorden:
"Wat betreft de overdracht naar de Nederlandse provincie zijn we allen zeer verheugd en men noemt het een normalisering van de toestand. Wat betreft de status: om bij de overgang naar Nederland de status van vicariaat aan te nemen, daarvoor ziet men geen reden, omdat er voor de montfortanen hier geen toekomst is. Men verkiest regio te blijven".


   151   152   153   154   155