Page 154 - geschiedenis
P. 154

140 SMM in Indonesië 1939-2005
In diezelfde brief uitte Piet zijn teleurstelling over de manier waarop sommige Amerikaanse confraters handelden:
"Wat de groep Bika betreft: Het is enigszins vreemd, dat zij die op verlof gingen met de bedoeling hier terug te keren, nu zonder enig bericht niet meer terugkeren, terwijl we weten dat er enkele onder hen waren die zeker graag zouden terugkomen....". Volgens de gangbare gewoonte gingen die Ameri- kaanse confraters op termijn op verlof en men wist niet anders dan dat ze weer zouden terugkeren op hun plaats in Bika. Eenmaal in Amerika kwam het bericht dat het vertrek van de Amerikaanse confraters in maart de bedoeling had hen voor te bereiden op een nieuwe pastorale taak in Zuid-Amerika.
Hoe dan ook, het bisdom Sintang was in één klap drie Amerikaanse montfortanen kwijt. Daar kwam nog bij dat twee wereldheren, Elias Kinson en Matias Lunggai dispensatie hadden aangevraagd van hun priesterschap. Met andere woorden het bisdom Sintang was vijf priesters kwijt. Door het vertrek van de Amerikanen kwam de parochie Bika met zijn vele staties leeg te liggen en moest men uit nood de ziekelijke wereldheer Jan Ngumbang van Putussibau overplaatsen om die leegte voor even op te lossen. Je kunt je voorstellen wat dat betekende voor Bika waar tot op dat moment drie en soms vier montfor- tanen werkzaam waren geweest. Op 1 januari 1974 kwam Piet Derckx de taak van Jan Ngumbang overnemen en ging Jan werken in het dienstreis gebied Lebang en Ketungau.
De derde brief was van pater generaal Marcel Gendrot die in zijn schrijven van 27 maart 1974 officieel meedeelde aan pater provinciaal Huub Somers dat regio Sintang vanaf deze datum een deel is van de Nederlandse provincie en dat hierdoor een einde komt aan de verantwoordelijkheid van de Amerikaanse provincie der montfortanen.
pppppp


   152   153   154   155   156