Page 159 - geschiedenis
P. 159

Hoofdstuk 4. L. vd Boorn Apost. Administrator 1973-1977 145
HOOFDSTUK 4
LAMBERTUS VAN DEN BOORN APOSTOLISCH ADMINISTRATOR BISDOM SINTANG
1973 - 1977
Pater Huub Swerts, Regionale Overste Indonesiƫ 1974-1977 Pater Huub Somers, Provinciaal van Nederland 1970-1983 Pater Marcel Gendrot, Algemene Overste 1969-1981
De ambtsperiode van Mgr. Lambertus van den Boorn werd getekend door de komst van nieuwe congregaties en de nodige administratieve en financiƫle hervormingen. Het bisdom Sintang, dat tot op dat moment geleid en opgebouwd was door de montfortanen, werd verrijkt met de komst van paters Lazaristen en Oblaten. De aanwezigheid van niet-montfortanen eiste de nodige veranderingen en aanpassingen. Tot op dat moment liepen alle zaken van het bisdom en van de montfortanen over dezelfde schijf. Men maakte geen verschil tussen de belangen van het bisdom en die van de montfortanen. Het eerste wat daarom gedaan moest worden, was een scheiding aan te brengen op financieel en administratief gebied tussen bisdommelijke en montfortaanse zaken. Ook werd bepaald dat de stichting Yayasan Sukma met al zijn scholen, de Technische school "Gaharu Remaja" en de zagerij "Umis", vielen onder de verantwoorde- lijkheid van het bisdom, en niet van de montfortanen.
Het bestuur van de montfortaanse regio Sintang
Lambertus van den Boorn was de tweede Apostolische Administrator van het diocees Sintang. Hij bestuurde het bisdom van 1973 tot 1977. Zijn ambtsperi- ode kan een overgangsperiode genoemd worden. Wie was Lam van den Boorn en wat waren zijn achtergronden? Hij werd geboren op 7 maart 1917 in Maas- tricht uit een eenvoudig gezin. Het voorbeeld van zijn oudere broer Sjef vol- gend, ging Lam studeren op het kleinseminarie St. Marie te Schimmert. Na met succes zijn studie volbracht te hebben, maakte hij zijn noviciaat in Meerssen. Op 8 september 1936 deed hij zijn eerste professie. Hij studeerde filosofie en theologie op het grootseminarie in Oirschot en werd op 19 maart 1942 priester gewijd door Mgr. Roosmalen, bisschop van Suriname. Na de wijding kreeg hij de opdracht zich klaar te maken om als missionaris te gaan werken op Borneo.


   157   158   159   160   161