Page 167 - geschiedenis
P. 167

Hoofdstuk 4. L. vd Boorn Apost. Administrator 1973-1977 153
maar dat zij later bij de jaarlijkse bijeenkomst alles lichtjes hebben overgedaan, waarover later meer.
Lege plaatsen door ziekte
Juli 1975 moest pater Frans Luiten plotseling vanuit Benua Martinus naar Pontianak gebracht worden. Een lever-abces t.g.v. amoebe-dysenterie was de boosdoener. Aangekomen in Pontianak gaf de dokter hem medicijnen voor onderweg met de opdracht rechtstreeks naar Nederland te vliegen om zich daar te laten behandelen. Bij aankomst meldde Frans zich in het ziekenhuis van Heerlen, waar hij even later werd geopereerd. Het genezingsproces nam de nodige tijd in beslag, maar uiteindelijk kon hij weer terug naar Indonesiƫ. Terzelfder tijd gebeurde er ook iets met pater Jan Linssen, hij kreeg angina pectoris en moest begeleid door Huub Swerts in allerijl vanuit Nanga Pinoh naar Pontianak gevlogen worden. Helaas kon hij daar niet geholpen worden. Hij werd daarom doorgebracht naar Jakarta. Toen ook daar de dokter geen succes boekte, werd hij uiteindelijk op 13 augustus 1975 naar Nederland gebracht. Dit was zijn laatste vliegreis vanuit Indonesiƫ en tevens het einde van een lang missionarisleven op Borneo. Toch knapte pionier Jan na een goede behandeling weer op, al was hij niet fit genoeg meer om terug te keren naar zijn mensen op Borneo. Hij werd rector in een bejaardenhuis te Waubach. In 1986 begon zijn hoge leeftijd mee te spreken en werd ook deze taak te zwaar voor hem, hij ging in Vroenhof wonen bij zijn confraters. Op 10 juni 1990, 90 jaar oud, overleed Jan aldaar.
Niet alleen Frans Luiten en Jan Linssen werden ziek en lieten een lege plaats achter, ook Leo Rutten de econoom van het bisdom, had moeilijkheden met zijn gezondheid. Op zeker moment was Leo zo beroerd dat hij de raad kreeg op verlof te gaan naar Nederland om zich eens degelijk te laten onderzoeken. Het wegvallen van Leo betekende opnieuw een lege plaats, een plaats die niet leeg mocht blijven. Wie zou hem vervangen op het economaat? Na overleg met zijn raadgevers reisde Lam naar Bika om Piet Derckx te vragen de taak van Leo over te nemen, maar het vertrek van Piet uit Bika betekende dat Bika leeg zou komen te liggen, tenzij er iemand gevonden zou worden hem te vervangen. We lazen hierboven al dat de paters Wim Peeters en Henk Kalter de gelederen waren komen versterken, maar dat ondanks deze versterking het tekort aan krachten niet werd opgelost. Wel betekende hun komst dat er geschoven kon worden. Zo gebeurde het dat Huub Reijnders samen met Wim Peeters de plaats van Piet innamen en dat Joep van Lier van Sedjiram naar Putussibau verhuisde. Joep nam daar de taak van Huub Reijnders over als parochiepastoor. Henk Kalter ging naar Benua Martinus.


   165   166   167   168   169