Page 169 - geschiedenis
P. 169

Hoofdstuk 4. L. vd Boorn Apost. Administrator 1973-1977 155
Thema's van het kapittel en de terna voor een bisschopskeuze
Op 23 januari 1976 begonnen de montfortanen van de Indonesische regio het resultaat van het algemeen kapittel met elkaar te delen en de diverse thema's, aangegeven door het provinciaal kapittel, te bespreken. Ook werd tijdens deze ontmoeting gebruik gemaakt van het door het provinciaal kapittel gegeven recht om vóór Pasen 1976 eigen statuten samen te stellen voor de Indonesische regio. Het thema "communiteit" kreeg veel aandacht van de aanwezige missionarissen Al discussiërend waren ze het met elkaar eens dat voor de ondersteuning van het missionair werk op Borneo het communiteitsleven van groot belang is. Deze vorm van samenleven is een ware hulp voor de groei en het onderhoud van het geestelijk leven, was de algemene conclusie. Op de vraag: "Wat is nu precies communiteitsleven/religieus leven", werd lang naar een antwoord gezocht. Men was het snel eens dat het meer is dan "onder één dak wonen". Maar wat is de meerwaarde? Uiteindelijk werd het antwoord gevonden in de volgende omschrijving: "het is een zich één voelen, zich inzetten, samenwerken aan een gemeenschappelijk ideaal door grotere broederlijkheid, door van tijd tot tijd een communiteitsgesprek te houden, door zich meer gemeenschappelijk verant- woordelijk te voelen voor een gemeenschappelijk geestelijk ideaal en werk, door gemeenschappelijk gebed in een of andere vorm".
Een ander thema was de toekomst van het bisdom Sintang. Er moest nog een opvolger komen voor bisschop Lambertus van Kessel. Wie is een geschikte kandidaat? Rome had aan de apostolische administrator Lam van den Boorn gevraagd om met zijn raad een terna (een lijst van 3 kandidaten) samen te stellen. Lam kwam met het voorstel Isaac Doera en Aloysius Ding als kandidaten naar voren te schuiven. Een derde naam had hij niet. De vergadering was het eens met het voorstel om pastoor Doera als eerste op de lijst te zetten, maar had moeite met de naam van pater Alois Ding. Stel dat Rome kiest voor de tweede op de lijst! Men zag niet dat Alois een bisdom kon leiden. Is het niet beter en veiliger dat Lam zich kandidaat stelt, aldus het voorstel van de aanwezige missionarissen? Lam wees dit voorstel af. Hij wilde zich niet kandidaat stellen. Hij zei de weg te willen openen voor een wereldheer, immers wij montfortanen zijn naar Indonesië gekomen om het geloof te zaaien. Laat voor de verdere groei van het geloof een Indonesiër Mgr. van Kessel opvolgen. De vergadering kwam niet tot een bevredigende oplossing. Uiteindelijk stelde de aanwezigen Lam voor een brief te schrijven aan de nuntius en aan kardinaal Darmoyowono in Semarang. In die brief moest hij raad vragen, hoe, na allen gehoord te hebben, de terna in te vullen. Zo gebeurde het ook. Uiteindelijk stonden de volgende drie namen op de terna: pastor Isaac Doera, pater Lam van den Boorn en pater Piet Derckx.


   167   168   169   170   171