Page 179 - geschiedenis
P. 179

Hoofdstuk 5. Naar een zelfstandige Indonesische Kerk 1977 - 1984 165
HOOFDSTUK 5
NAAR EEN ZELFSTANDIGE INDONESISCHE KERK 1977 - 1984
Pater Lam van den Boorn, Regionale Overste Indonesië 1977 - 1983 Pater Kees Smit, Regionale Overste Indonesië 1983 - 1993 Pater Huub Somers, Provinciaal Nederland 1972 - 1984 Pater Marcel Gendrot, Algemene Overste 1969 - 1981 Pater Gérard Lemire, Algemene Overste 1981 - 1993
Zoals de proclamatie van een vrij Indonesië in 1945 niet onmiddellijk leidde tot één land, één volk en één taal, zo ook leidde de instelling van de hiërarchie in 1961 niet onmiddellijk tot een zelfstandig Indonesische kerk. Het oprichten van de Indonesische hiërarchie door Rome was een erkenning van de stabiliteit van de kerkelijke overheid in Indonesië. "De gelovigen worden meer één als er een hiërarchie is, namelijk bisschoppen", aldus Mgr. Tarcisius van Valenberg, het toenmalige hoofd van het Apostolisch Vicariaat Pontianak. De benoeming van Mgr. Doera tot bisschop van Sintang was een nieuwe stap voorwaarts naar zelfstandig Indonesische Kerk. Wat was het aandeel van de montfortanen in die verzelfstandiging?
Overgangstijd
Alvorens Mgr. Isaac Doera het bisdom ging leiden, was Mgr. Lambertus van Kessel 30 jaar en Mgr. Lam van de Boorn 4 jaar hoofd geweest van het bisdom. Tijdens het leiderschap van deze twee montfortanen bestond het diocesane bestuur enkel uit leden van de montfortaanse gemeenschap en was het beleid van het bisdom het beleid van de montfortanen en omgekeerd. De overgang naar een Indonesische wereldheer als bisschop betekende voor de montfortanen dat ze zich op diverse punten moesten aanpassen. Eind zestiger jaren en begin zeventiger jaren was het bisdom Sintang 4 wereldheren rijk, Matias Lunggai, Jan Ngumbang, Elias Kinson en Mateus Rampai. Geen van hen was ooit betrokken geweest bij het besturen van het bisdom. Bovendien verlieten in de jaren 1973/1974 Elias Kinson en Matias Lunggai hun ambt. In de periode van bisschop Doera, nadat op 13 april 1980 de wereldheer Vedastus Riky priester


   177   178   179   180   181