Page 18 - geschiedenis
P. 18

4 SMM in Indonesië 1939-2005
De Katholieke Kerk op Borneo krijgt eigen status
Het aantal katholieken op Borneo groeide dermate dat West Borneo op 11 februari 1905 verheven werd tot Apostolische Prefectuur. Op 10 april 1905 werd de kapucijn pater Pacificus Bos benoemd tot Apostolisch Prefect. In het begin van de 20ste eeuw deed de Apostolisch Vicaris van Jakarta een beroep op diverse ordes en congregaties om in Indonesië te komen werken. De Neder- landse kapucijnen hadden daar positief op gereageerd en kregen de verant- woording over de pas opgerichte prefectuur Borneo. Op 30 november 1905 begonnen zij te werken in Singkawang, 1906 in Sedjiram en in 1908 openden zij een nieuwe parochie in Laham, gelegen aan de Mahakam rivier in Oost- Borneo. In 1909 ging Mgr. Pacificus Bos in Pontianak wonen en werd deze stad het centrum van alle missiewerkzaamheden op Borneo.
Borneo is een geweldig uitgestrekt en moeilijk te bereizen eiland. Al snel bleek dat het aantal missionarissen te klein was om het hele gebied goed te missioneren. Daarom ging Mgr. Bos op zoek naar andere congregaties, met als gevolg dat in 1926 de congregatie van de H. Familie (MSF) de zorg overnam van Oost- en Zuid-Borneo. Al in 1938 werd Oost en Zuid-Borneo een eigen Prefectuur Banjarmasin. Door deze overname konden de kapucijnen zich terugtrekken op West-Borneo. Maar al gauw bleek dat de missionering van dit grote gebied hun krachten te boven ging. Dus gingen ze opnieuw op zoek naar krachten. Dit maal klopten ze aan bij de montfortanen, die in 1939 het oostelijk deel van West-Borneo, Kabupaten Sintang en Kapuas Hulu, voor hun rekening namen. Naderhand moet vermeld worden dat de geschiedenis van de mont- fortanen in Indonesië en de geschiedenis van het diocees Sintang een en hetzelfde is tot het moment dat Mgr. Isaak Doera bisschop van Sintang wordt in 1977.
Missiegebied Sintang
Gebied en zijn bewoners:
Sintang ligt in de binnenlanden van West-Borneo, 380 km van Pontianak, en is de hoofdplaats van het diocees Sintang dat een oppervlakte heeft van 65.000 km2 met twee bestuurlijke afdelingen, kabupaten genoemd, namelijk kabupaten Sintang en kabupaten Kapuas Hulu. Beide gebieden grenzen aan Serawak, een provincie van Maleisië. Het aantal inwoners werd in het jaar 1940 geraamd op 290.000, in 1991 op 545.500 en in 2000 op 642.768. De inwoners van beide kabupatens behoren tot drie etnische groepen: Dajaks, Maleiers en Chinezen.


   16   17   18   19   20