Page 185 - geschiedenis
P. 185

Hoofdstuk 5. Naar een zelfstandige Indonesische Kerk 1977 - 1984 171
aangewezen als econoom ter vervanging van de zieke Leo Rutten, die na 30 jaar afscheid nam van zijn confraters om samen met Charles Voncken voorgoed naar Nederland terug te gaan.
Na het vertrek van Charles gingen de missionarissen terug naar hun plaats om met hun parochianen kerst en nieuwjaar te vieren. Het nieuwe jaar was nauwelijks een maand oud of Wim Peeters werd ziek. Op 28 januari 1978 kwam vanuit Kapuas Hulu Frans Luiten in Sintang aan met de zieke Wim. Omdat in Sintang geen dokter was, werd Wim door de pas gekozen regionaal doorgebracht naar Pontianak. Na een onderzoek in het ziekenhuis hoorde Wim van de dokter dat hij tbc had. Onder de indruk van die diagnose werd hem door zijn confraters aangeraden onmiddellijk naar Nederland te gaan voor een verdere behandeling. Maar alvorens het vliegtuig in Jakarta te pakken, ging Wim naar Bandung om Nol Dijker te begroeten. Toen Nol van Wim hoorde dat hij volgens de diagnose van de dokter in Pontianak tbc had, regelde hij een nieuw onderzoek in het Borromeus ziekenhuis aldaar. Wim werd opnieuw onderzocht en doorgelicht met als resultaat: de longen van Wim zijn zuiver, hij heeft geen tbc. Een hele opluchting! Toch ging Wim voor enkele maanden naar Nederland voor wat rust.
Het plotselinge vertrek van Wim en het feit dat enkele confraters op verlof waren, had tot gevolg dat de overgebleven confraters in Kapuas Hulu het werk niet meer aankonden. Om toch zoveel mogelijk het werk door te laten gaan, stelde regionaal Lam vd Boorn voor dat de parochies Bika, Putussibau en Benua Martinus elkaar zouden helpen. Maar hoe? Ze voelden aan de lijve het tekort aan krachten en waren het met elkaar eens dat er iets moest gebeuren. Toen ze juli 1978 voor vergadering en retraite, gegeven door de franciscaan Martin Olsthoorn, bij elkaar waren in Sintang werd het probleem van de confraters in Kapuas Hulu besproken. Na alle kanten bekeken te hebben zagen de vergaderde missionarissen maar één oplossing: de parochie Bika loslaten en overgeven aan de oblaten. Een zware beslissing, omdat Bika historisch gezien veel betekende voor de montfortanen. Was Bika niet de plaats waar de mont- fortaanse pioniers waren begonnen?!
Leerkrachten uit Flores en de rol van leken
Het aantal scholen van de stichting Yayasan Sukma groeide gestaag, maar niet het aantal leerkrachten. Pater Servé Hamers had al vaak laten merken dat het tekort aan onderwijzend personeel een steeds groter probleem werd. Hij had een behoorlijke groep onderwijzers en onderwijzeressen uit Midden-Java laten overkomen, maar dat was niet voldoende. Bij gelegenheid van de bisschops-


   183   184   185   186   187